Începand cu data de 2 mai 2019 au fost stabilite noi obligații în sarcina angajatorilor cu privire la combaterea discriminării la locul de muncă. Noutățile sunt aduse de HG nr. 262/2019 care aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați ce prevad obligația angajatorilor de a elabora:

  • o politică internă de evitarea a hărțuirii la locul de muncă, al cărei conținut este reglementat;
  • o politică internă care să reglementeze circuitul instituțional pentru informarea imediată a autorităților competente pentru cazurile în care se constată încălcări ale prevederilor privind egalitatea de tratament între femei și bărbați în cadrul societăți.

Societățile cu peste 50 de salariați pot desemna pe unul dintre aceștia ca responsabil în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și pot elabora planuri de acțiune în acest domeniu, al căror conținut este de asemenea reglementat.

Normele nu prevăd un termen de conformare sau o perioadă tranzitorie, prin urmare măsurile reglementate ar trebui implementate de îndată.

Echipa Darian DRS Legal vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul acestui sumar al noutăților legislative, precum și în pregătirea politicilor menționate.

Cu stimă,
Echipa Darian DRS Legal | Mic Ilie & Asociatii