Project Management în Construcţii2020-07-22T08:42:48+00:00

PROJECT MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII

Ducem la bun sfârșit orice angajament luat, asigurând-ne că toate obiectivele asumate sunt atinse

Reprezentăm clientul pe parcursul întregului proiect de la faza de idee, până la faza de recepție, asigurând-ne că execuția este conformă cu proiectul și standardele de calitate impuse de către beneficiar. Consiliem clientul referitor la fezabilitatea conceptului/ construcției, modului de creare și urmărire a bugetului, fiind orientați către viitor și având în vedere îmbunătățirea permanentă a proceselor, oferind un sistem de prevenție asupra problemelor care pot apărea.

Servicii de monitorizare de proiect pentru bănci, instituții de finanțare, viitori chiriași sau cumpărători ai imobilului finalizat;
Obținerea informațiilor care sa permită cunoașterea si înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum si tendințele de derulare a activităților incluse in proiect;
Controlul proiectului prin aprecierea tendințelor performanțelor și compararea obiectivelor urmărite cu rezultatele parțiale si cu noile așteptări referitoare la proiect;
Punerea în practică a unui mecanism de feedback pentru rezolvarea conflictelor si corecția abaterilor în timp real;
Evaluarea analitică a implementării proiectului și anume colectarea, analiza datelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului;
Realizarea rapoartelor de progres atât a raportului zero , a rapoartelor pe parcursul proiectului cât și a raportului final care cuprind:

 • evaluarea competențelor echipei de dezvoltare și analizarea onorariilor si ponderii acestora din bugetul total;
 • evaluarea furnizorilor de materiale și a constructorilor;
 • evaluarea bugetului pentru construcție și a gradului de suficiență al costurilor
 • analiza căii critice a programului de dezvoltare
 • evaluarea procesului de management al riscurilor
 • monitorizarea îndeplinirii sarcinilor de către dezvoltator, specialiști și contractori pe parcursul procesului de dezvoltare pentru asigurarea calității, controlului costurilor și respectării contractului
 • evaluarea și monitorizarea asigurărilor

Monitorizarea costurilor totale la fiecare etapă a procesului de construcție.

 • Analiza cerințelor și obiectivelor clientului, evaluarea fezabilității lor și furnizarea de asistență pe tot parcursul fazei de proiectare, licitații, execuție și post execuție;
 • Păstrarea clientului informat, de-a lungul proiectului, în privința progresului și problemelor , variațiilor de buget și grafice de execuție cât și a altor astfel de aspecte considerate a fi relevante;
 • Identificarea oricăror probleme existente sau potențiale, a disputelor sau conflictelor precum si rezolvarea lor, prin cooperarea tuturor celor implicați, în cel mai bun interes al clientului;
 • Transmiterea către client a fișelor de timp și a altor date privind procesele de control și de calcul al costurilor, inclusiv randamentele așteptate și orice alte informații relevante;
 • Actualizarea registrului de risc al proiectului cu noi riscuri precum și asigurarea de consultanță și acțiuni de remediere în ceea ce privește riscurile reale; acest lucru include identificarea oricăror riscuri potențiale ce pot avea un impact asupra bugetului de dezvoltare și asupra programului;
 • Consilierea clientului referitor la:

– Selecția consultanților precum și în negocierea termenilor și condițiilor lor de angajare;

– Numirea antreprenorului sau a oricăror subcontractori, inclusiv acordarea de consiliere pentru cele mai potrivite forme de licitație și contract (daca este cazul);

– Revizuirea în mod regulat a obiectivelor proiectului și urmărirea realizării acestor obiective pe întreaga durată a proiectului;

– Realizarea unui set de proceduri pentru o comunicare clară și eficientă;

– Progresul tuturor elementelor proiectului, în special de respectare a capitalului agreat și bugetelor parțiale, precum și îndeplinirea standardelor stabilite și inițierea oricărei acțiuni de remediere.

 • Culegerea si valorificarea informațiilor rezultate din observare si măsurători asupra unor fenomene si mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor in procesul de interacțiune cu mediul ambient si tehnologic.
 • Strângerea unui pachet complet de informații în vederea asigurării aptitudinilor acestora pentru o exploatare normală, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, pierderi de vieți si de degradare a mediului.
 • Verificarea stării tehnice a construcției, in scopul punerii in evidenta a acelor elemente de construcții care, prin starea de degradare sau prin condițiile de exploatare, reprezintă un pericol pentru siguranța si stabilitatea construcției.
 • Întocmirea rapoartelor privind urmărirea curentă a construcției;
 • Sesizarea celor în drept la apariția unor evenimente sau depășirea valorilor de control pentru a lua masurile corespunzătoare;
 • Urmărirea comportării în exploatare a construcției (urmărire curentă) se va realiza prin examinare vizuală, cu mijloace simple de măsurare de uz curent, în conformitate cu prevederile din cartea tehnica, a obiectivului și reglementărilor tehnice de urmărire a comportării in exploatare;
 • Culegerea datelor privind starea tehnică a construcției, în scopul depistării si semnalării din fază incipientă a situațiilor ce periclitează siguranța în exploatare a construcției, sub aspectul durabilității siguranței, confortului și economicității în vederea luării din timp a masurilor de intervenție necesare pentru înlăturarea cauzelor si efectelor acestora.
 • Cadastru, lucrări topografice, geodezie
 • Operatiuni cadastrale;
 • Ridicări topografice, verificare coordonate/limite proprietăți;
 • Creare/îndesire rețele geodezice, tasări;
 • Asistenta executie (trasari, pozitionari, relevee post executie
 • Evaluarea riscurilor de mediu;
 • Analizarea documentelor terenului;
 • Analiza vizuală în situu a împrejurimilor și prelevare de probe de sol și ape subterane;
 • Studii geotehnice;

Persoane de contact

Adrian Popa-Bochis
Adrian Popa-BochisSenior Partner, COO
Adrian este specializat în evaluare de afaceri, analiză financiară, evaluare pentru raportare financiară, fiind membru titular ANEVAR din anul 2000.
Horia Ovidiu Abrudan
Horia Ovidiu AbrudanPartner
Horia coordonează și dezvoltă departamentul de business development al Grupului, gestionând portofoliul de clienți naționali și pachetele de servicii integrate oferite acestora.
Teodor Grigore
Teodor GrigoreManager
Teo coordonează departamentul de consultanță și Project management în construcții având o experiență de 10 ani în domeniul proiectării și execuției lucrărilor de construcții.