PROJECT MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII

Ducem la bun sfârșit orice angajament luat, asigurând-ne că toate obiectivele asumate sunt atinse

Reprezentăm clientul pe parcursul întregului proiect de la faza de idee, până la faza de recepție, asigurând-ne că execuția este conformă cu proiectul și standardele de calitate impuse de către beneficiar. Consiliem clientul referitor la fezabilitatea conceptului/ construcției, modului de creare și urmărire a bugetului, fiind orientați către viitor și având în vedere îmbunătățirea permanentă a proceselor, oferind un sistem de prevenție asupra problemelor care pot apărea.

Servicii de monitorizare de proiect pentru bănci, instituții de finanțare, viitori chiriași sau cumpărători ai imobilului finalizat;
Obținerea informațiilor care sa permită cunoașterea si înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum si tendințele de derulare a activităților incluse in proiect;
Controlul proiectului prin aprecierea tendințelor performanțelor și compararea obiectivelor urmărite cu rezultatele parțiale si cu noile așteptări referitoare la proiect;
Punerea în practică a unui mecanism de feedback pentru rezolvarea conflictelor si corecția abaterilor în timp real;
Evaluarea analitică a implementării proiectului și anume colectarea, analiza datelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului;
Realizarea rapoartelor de progres atât a raportului zero , a rapoartelor pe parcursul proiectului cât și a raportului final care cuprind:

 • evaluarea competențelor echipei de dezvoltare și analizarea onorariilor si ponderii acestora din bugetul total;
 • evaluarea furnizorilor de materiale și a constructorilor;
 • evaluarea bugetului pentru construcție și a gradului de suficiență al costurilor
 • analiza căii critice a programului de dezvoltare
 • evaluarea procesului de management al riscurilor
 • monitorizarea îndeplinirii sarcinilor de către dezvoltator, specialiști și contractori pe parcursul procesului de dezvoltare pentru asigurarea calității, controlului costurilor și respectării contractului
 • evaluarea și monitorizarea asigurărilor

Monitorizarea costurilor totale la fiecare etapă a procesului de construcție.

 • Analiza cerințelor și obiectivelor clientului, evaluarea fezabilității lor și furnizarea de asistență pe tot parcursul fazei de proiectare, licitații, execuție și post execuție;
 • Păstrarea clientului informat, de-a lungul proiectului, în privința progresului și problemelor , variațiilor de buget și grafice de execuție cât și a altor astfel de aspecte considerate a fi relevante;
 • Identificarea oricăror probleme existente sau potențiale, a disputelor sau conflictelor precum si rezolvarea lor, prin cooperarea tuturor celor implicați, în cel mai bun interes al clientului;
 • Transmiterea către client a fișelor de timp și a altor date privind procesele de control și de calcul al costurilor, inclusiv randamentele așteptate și orice alte informații relevante;
 • Actualizarea registrului de risc al proiectului cu noi riscuri precum și asigurarea de consultanță și acțiuni de remediere în ceea ce privește riscurile reale; acest lucru include identificarea oricăror riscuri potențiale ce pot avea un impact asupra bugetului de dezvoltare și asupra programului;
 • Consilierea clientului referitor la:

– Selecția consultanților precum și în negocierea termenilor și condițiilor lor de angajare;

– Numirea antreprenorului sau a oricăror subcontractori, inclusiv acordarea de consiliere pentru cele mai potrivite forme de licitație și contract (daca este cazul);

– Revizuirea în mod regulat a obiectivelor proiectului și urmărirea realizării acestor obiective pe întreaga durată a proiectului;

– Realizarea unui set de proceduri pentru o comunicare clară și eficientă;

– Progresul tuturor elementelor proiectului, în special de respectare a capitalului agreat și bugetelor parțiale, precum și îndeplinirea standardelor stabilite și inițierea oricărei acțiuni de remediere.

 • Culegerea si valorificarea informațiilor rezultate din observare si măsurători asupra unor fenomene si mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor in procesul de interacțiune cu mediul ambient si tehnologic.
 • Strângerea unui pachet complet de informații în vederea asigurării aptitudinilor acestora pentru o exploatare normală, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, pierderi de vieți si de degradare a mediului.
 • Verificarea stării tehnice a construcției, in scopul punerii in evidenta a acelor elemente de construcții care, prin starea de degradare sau prin condițiile de exploatare, reprezintă un pericol pentru siguranța si stabilitatea construcției.
 • Întocmirea rapoartelor privind urmărirea curentă a construcției;
 • Sesizarea celor în drept la apariția unor evenimente sau depășirea valorilor de control pentru a lua masurile corespunzătoare;
 • Urmărirea comportării în exploatare a construcției (urmărire curentă) se va realiza prin examinare vizuală, cu mijloace simple de măsurare de uz curent, în conformitate cu prevederile din cartea tehnica, a obiectivului și reglementărilor tehnice de urmărire a comportării in exploatare;
 • Culegerea datelor privind starea tehnică a construcției, în scopul depistării si semnalării din fază incipientă a situațiilor ce periclitează siguranța în exploatare a construcției, sub aspectul durabilității siguranței, confortului și economicității în vederea luării din timp a masurilor de intervenție necesare pentru înlăturarea cauzelor si efectelor acestora.
 • Cadastru, lucrări topografice, geodezie
 • Operatiuni cadastrale;
 • Ridicări topografice, verificare coordonate/limite proprietăți;
 • Creare/îndesire rețele geodezice, tasări;
 • Asistenta executie (trasari, pozitionari, relevee post executie
 • Evaluarea riscurilor de mediu;
 • Analizarea documentelor terenului;
 • Analiza vizuală în situu a împrejurimilor și prelevare de probe de sol și ape subterane;
 • Studii geotehnice;