PROJECT MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII

Ducem la bun sfârșit orice angajament luat, asigurând-ne că toate obiectivele asumate sunt atinse

Reprezentăm clientul pe parcursul întregului proiect de la faza de idee, până la faza de recepție, asigurând-ne că execuția este conformă cu proiectul și standardele de calitate impuse de către beneficiar. Consiliem clientul referitor la fezabilitatea conceptului/ construcției, modului de creare și urmărire a bugetului, fiind orientați către viitor și având în vedere îmbunătățirea permanentă a proceselor, oferind un sistem de prevenție asupra problemelor care pot apărea.

 • Analiza cerințelor și obiectivelor clientului, evaluarea fezabilității lor și furnizarea de asistență pe tot parcursul fazei de proiectare, licitații, execuție și post execuție;
 • Păstrarea clientului informat, de-a lungul proiectului, în privința progresului și problemelor , variațiilor de buget și grafice de execuție cât și a altor astfel de aspecte considerate a fi relevante;
 • Identificarea oricăror probleme existente sau potențiale, a disputelor sau conflictelor precum si rezolvarea lor, prin cooperarea tuturor celor implicați, în cel mai bun interes al clientului;
 • Transmiterea către client a fișelor de timp și a altor date privind procesele de control și de calcul al costurilor, inclusiv randamentele așteptate și orice alte informații relevante;
 • Actualizarea registrului de risc al proiectului cu noi riscuri precum și asigurarea de consultanță și acțiuni de remediere în ceea ce privește riscurile reale; acest lucru include identificarea oricăror riscuri potențiale ce pot avea un impact asupra bugetului de dezvoltare și asupra programului;
 • Consilierea clientului referitor la:

– Selecția consultanților precum și în negocierea termenilor și condițiilor lor de angajare;

– Numirea antreprenorului sau a oricăror subcontractori, inclusiv acordarea de consiliere pentru cele mai potrivite forme de licitație și contract (daca este cazul);

– Revizuirea în mod regulat a obiectivelor proiectului și urmărirea realizării acestor obiective pe întreaga durată a proiectului;

– Realizarea unui set de proceduri pentru o comunicare clară și eficientă;

– Progresul tuturor elementelor proiectului, în special de respectare a capitalului agreat și bugetelor parțiale, precum și îndeplinirea standardelor stabilite și inițierea oricărei acțiuni de remediere.

Due Diligence-ul Tehnic este procesul de cercetare, analiză și relevare prin care un posibil cumpărător, ocupant sau finanţator de proprietate imobiliară adună informații despre caracteristicile fizice ale proprietății. Cele mai multe proprietăți au defecte sau deficiențe care ar putea sa aibă impact pe termen scurt, mediu sau lung asupra performanțelor acestora. Aceste proprietăți pot avea nevoie de reparaţii din cauza lipsei de întreținere preventivă, din cauza neglijenţei în exploatare, sau folosirii improprii, din cauza folosirii în exces faţa de capacitate sau din cauza neconformitaților cu reglementările.

Beneficiile unui Due Diligence Tehnic includ:

 • Întelegerea stării tehnice și a modului în care a fost proiectată proprietatea printr-o examinare aprofundată a tuturor documentelor de construcție disponibile, inclusiv identificarea defectelor, a părtilor neconforme ale constructiei și a oportunităților de îmbunătățire;
 • Stabilirea caracterului adecvat al proprietății în raport cu utilizarea dorită;
 • Înțelegerea necesității unor costuri viitoare și cuantificarea lor precum și a altor obligaţii;
 • Furnizarea unei baze solide pentru negocieri de prețuri și alocări de riscuri;
 • Asigurarea unui nivel de protecție pentru investitori;

Uzual, scopul principal al acestui tip de Due Diligence Tehnic este ca preliminar unei vânzari planificate a unei proprietăţi, să se identifice defectele fizice semnificative sau orice neconcordantă cu reglementările specifice în vigoare care pot afecta valoarea de piată a proprietății, sau ar putea oferi unui potential cumpărător posibilitatea negocierii pretului de achizitie motivată de anumite aspecte tehnice.

 

Servicii de monitorizare de proiect pentru bănci, instituții de finanțare, viitori chiriași sau cumpărători ai imobilului finalizat;
Obținerea informațiilor care sa permită cunoașterea si înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum si tendințele de derulare a activităților incluse in proiect;
Controlul proiectului prin aprecierea tendințelor performanțelor și compararea obiectivelor urmărite cu rezultatele parțiale si cu noile așteptări referitoare la proiect;
Punerea în practică a unui mecanism de feedback pentru rezolvarea conflictelor si corecția abaterilor în timp real;
Evaluarea analitică a implementării proiectului și anume colectarea, analiza datelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului;
Realizarea rapoartelor de progres atât a raportului zero , a rapoartelor pe parcursul proiectului cât și a raportului final care cuprind:

 • evaluarea competențelor echipei de dezvoltare și analizarea onorariilor si ponderii acestora din bugetul total;
 • evaluarea furnizorilor de materiale și a constructorilor;
 • evaluarea bugetului pentru construcție și a gradului de suficiență al costurilor
 • analiza căii critice a programului de dezvoltare
 • evaluarea procesului de management al riscurilor
 • monitorizarea îndeplinirii sarcinilor de către dezvoltator, specialiști și contractori pe parcursul procesului de dezvoltare pentru asigurarea calității, controlului costurilor și respectării contractului
 • evaluarea și monitorizarea asigurărilor

Monitorizarea costurilor totale la fiecare etapă a procesului de construcție.

 • Cadastru, lucrări topografice, geodezie
 • Operatiuni cadastrale;
 • Ridicări topografice, verificare coordonate/limite proprietăți;
 • Creare/îndesire rețele geodezice, tasări;
 • Asistenta executie (trasari, pozitionari, relevee post executie
 • Evaluarea riscurilor de mediu;
 • Analizarea documentelor terenului;
 • Analiza vizuală în situu a împrejurimilor și prelevare de probe de sol și ape subterane;
 • Studii geotehnice;