EVALUARE

Suntem soluția optimă pentru servicii complexe de evaluare și consultanță, pentru clienții corporativi.

Ce evaluăm?

Evaluări de companii, acțiuni sau părți sociale

Evaluăm firme indiferent de complexitatea lor, estimând valoarea totală a companiei, valoarea capitalului investit și/sau valoarea capitalului propriu. De cele mai multe ori este vorba despre transferul întregii afaceri a unui pachet majoritar sau de control de acțiuni/părți sociale.

Utilizăm în evaluare informații despre piață culese din cele mai utilizate baze de date (Infront Analytics, Amadeus, Reuters, CapitalIQ) pe baza unor analize sectoriale și de industrie cu privire la volumele de activitate, evoluții așteptate, indicatori de performanță multiplii de piață.

De cele mai multe ori, atunci când necesitatea clientului este aceea de a transfera pachete minoritare de acțiuni sau părți sociale, în cazul listărilor sau delistărilor de pe piața de capital, evaluarea firmei conduce la estimarea finală a valorii unei acțiuni sau a unei părți sociale.

Cele mai dese utilizări ale evaluărilor de companii sunt pentru estimarea valorii aportului net în fuziune și/sau divizare, pentru transferuri între părțile afiliate, precum și pentru fundamentarea unor decizii de achiziție sau vânzare.

Pornind de la valoarea companiei în ansamblul său (estimarea valorii capitalului propriu), aplicând dacă este cazul prime sau decotări, analizăm și estimăm valoarea unei acțiuni sau părți sociale.

Cele mai utilizate scopuri ale evaluării de acțiuni și părți sociale sunt listările şi delistările de pe piața de capital, tranzacțiile între părți afiliate, dar și evaluarea pentru înscrierea în situațiile financiare, mai ales acolo unde există situații financiare consolidate.

Evaluări de afaceri și linii de activitate

Când activitatea unei companii se desfășoară pe mai multe piețe, domenii și industrii, sau pe mai multe segmente de activitate, apar situații în care este necesară evaluarea unui singur segment sau a unui număr limitat de segmente de activitate din total.

Segregarea afacerii evaluate din întregul complex al activității unei entități, cu toate fluxurile sale operaționale, comerciale, financiare, umane este punctul de pornire al evaluării în acest caz și se bazează pe o analiză complexă și în adâncime a întregii activități a companiei.

Acest tip de evaluare este utilizat majoritar în cazurile achiziției liniilor de activitate între părți neutre sau afiliate, pentru asocieri în participațiune, sau alte tipuri de joint-venture precum și atunci când evaluarea afacerii are ca scop testerea pentru depreciere (test de depreciere al liniilor de activitate sau așa numitul „impairment test”).

Darian DRS acoperă în cadrul evaluării de linii de producție, utilaje, mașini si echipamente întregul spectru de activități economice:

 • Producția și vânzarea de energie electrică: echipamente de foraj, centrale electrice pe cărbune și gaz, microhidrocentrale, parcuri eoliene și fotovoltaice, echipamente, instalații și rețele de transport și distribuției de gaz și energie electrică, stații de distributie carburanți;
 • Industria metalurgică: linii de turnare continuă – oțel, laminoare de țevi și tablă de otel;
 • Industria materialelor de constructie: fabrici de ciment, ipsos, stații de betoane și stații de sortare;
 • Agricultură și industrie alimentară: echipamente și linii de producție aferente fermelor, silozuri și depozitare de cereale, fabrici de nutrețuri concetrate, linii de producție din industria laptelui, abatorizare și procesarea cărnii, morărit și panificație, fabricarea uleiului și a zahărului.
 • Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • Fabricarea îngrășămintelor chimice;
 • Industria construcțiilor de mașini: echipamente de reparații material rulant;
 • Echipamente și mașini din domeniul construcțiilor civile și de geniu;

Baza de date proprie cu date referitoare la prețuri, experiența acumulată și o echipă dedicată evaluării de mașini și echipamente ne permit să abordăm o gamă largă de evaluări cu complexitate ridicată, aplicând tehnici și metode de evaluare în linie atât cu standardele și legislația din România, cât și cu cele mai bune practici internaționale.

Rapoartele de evaluare sunt utilizate în majoritatea lor pentru transferuri între părți affiliate, dar și pentru garantarea unor împrumuturi, pentru înregistrarea în situațiile financiare, ca aport la capitalul social sau în procesele de restructurare, insolvență și lichidare a companiilor.

După ani de zile în care elementele necorporale au fost „Cenușăreasa” din punct de vedere al recunoașterii lor individuale atât în tranzacții, cât și în situațiile financiare ale companiilor românesti, ultima perioadă a marcat o revenire a mediului de afaceri către recunoașterea și valorizarea activelor necorporale și de proprietate intelectuală.

Accesul la baze de date internaționale precum RoyaltyStat și RoyaltySource, cât și experiența acumulată în proiectele trecute, ne permit implicarea în evaluări de active necorporale utilizând metodologii de estimare recunoscute internațional, care permit clienților noștri utilizarea rapoartelor de evaluare atât în România, cât și în străinătate.

Cele mai dese utilizări ale acestui tip de evaluare sunt utilizarea pentru alocarea prețului de achiziție și recunoașterea în situațiile financiare ca urmare a achiziției/combinărilor de afaceri/întreprinderi, dar şi pentru tranzacții între părți afiliate.

Abordarea noastră este una integrativă, care ţine cont de sinergia de cunoştinţe, specializări şi experienţe ale departamentelor de evaluare şi fiscalitate.

Bunurile imobile generice sau proprietățile imobiliare generice evaluate de către echipa Darian pe tot cuprinsul țării se înscriu în următoarele mari categorii:

 • Evaluare de terenuri, inclusiv terenuri agricole;
 • Evaluare de proprietăți comerciale;
 • Evaluare de clădiri de birouri;
 • Evaluare de proprietăți industriale şi agricole;
 • Evaluare de parcuri logistice și hale de depozitare;
 • Evaluare de hoteluri, restaurante şi spații de divertisment.

Principalele tipuri de proprietăți comerciale evaluate de-a lungul timpului sunt: mall-uri și galerii comerciale, hypermarketuri și supermarketuri apărținând majorității reţelelor existente în România, magazine tip discount, show-room-uri auto şi rețele de magazine de prezentare a produselor de uz casnic.

Proprietățile imobiliare de tip industrial evaluate apărțin întregului spectru de secțiuni din industria prelucrătoare, de la industria alimentară, la cea metalurgică, trecând prin industria construcțiilor de mașini, șantiere navale, industria textilă sau fabricarea produselor din fibre, fabricarea de cabluri sau produse din sticlă.

În sfera parcurilor logistice sau halelor de depozitare evaluate includem, pe lângă cele clasice, și proprietăți de tip „big box” sau DIY din sfera materialelor de constructi sau bricolaj.

În cei 30 de ani de experiență, numărul de hoteluri, restaurante și spații de tratament și divertisment evaluate este de ordinul miilor, acoperind întreaga gamă de hoteluri destinate turismului de afaceri, turismului de tranzit, sau turismului relaxare și tratament. Fără falsă modestie, credem că în fiecare stațiune din România veți găsi cel puțin un hotel evaluat de Darian în decursul timpului.

Realizarea la nivel național a unei analize semestriale a pieței imobiliare, atât pe segmentul comercial, cât şi pe segmentul birouri și industrial, ne permite să fundamentăm datele utilizate în rapoartele de evaluare și să păstrăm o claritate și o calitate ridicată a rapoartelor noastre.

În aceasta zonă a evaluării sunt predominante evaluările pentru garantarea împrumutului, dar urmează, în ordine, evaluările pentru înscrierea în situațiile financiare, evaluarea pentru impozitare și evaluarea pentru majorarea capitalului.

 • Evaluare de Centrale electrice, microhidrocentrale, parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice
 • Evaluare de active din domeniul petrol şi gaze, inclusiv echipamente şi platforme offshore
 • Evaluare de active din domeniul transportului și distribuției de utilități, inclusiv echipamente şi reţele

În ce scopuri evaluăm?

Ori de câte ori companii afiliate transferă bunuri sau servicii între ele, legislația fiscală cere întocmirea unui dosar de prețuri de transfer pentru a demonstra că prețul la care se realizează transferul este un preț de piață.

Atunci când obiectul transferului este o companie/afacere sau parte din afacere (linie de business), un activ necorporal (marcă, marcă înregistrată, nume de produs, licență, brevet, etc.), un bun imobil (teren, proprietate imobiliară, activ) sau un bun mobil de natura mijloacelor fixe (echipamente, mașini, utilaje, instalații, etc.), prețul de piață al transferului se demonstrează cu un raport de evaluare al acelei afaceri, părți de afacere, activ necorporal, bun imobil sau bun mobil.

Utilizând abordări și metode de evaluare bazate pe date despre piață, similare celor cerute pentru întocmirea dosarelor prețului de transfer, cu ajutorul bazelor de date recunoscute în domeniu (Amadeus), întocmim rapoarte de evaluare pe care clienții noștri le utilizează pentru a fundamenta transferurile intra-grup.

Cunoştinţele noastre tehnice și experienţa acumulată ne permit să abordăm evaluări pentru acest scop din întregul spectru al domeniilor industriale, producției, distribuției de utilități, comerțului, industriei hoteliere, transporturi și depozitar, precum și din sectorul serviciilor IT, consultanță, servicii de management, website-uri.

Evaluările în aceste cazuri iau forma unor rapoarte de evaluare, opinii profesionale sau așa numitele „fairness opinion” și sunt întocmite pentru a oferi suport clienților noștri in luarea unor decizii referitoare la realizarea unor tranzacții sau la nivelul pretului negociat.

În funcție de poziția clientului în tranzacție (vânzător sau cumpărător), de elementele suplimentare sau speciale care apar în cadrul unor tranzacții (sinergii rezultate în urma achiziției, instrumente, condiții și perioade de finanțare particulare ale investitorilor, elemente necorporale care se transferă sau nu, etc.),

echipa Darian, bazându-se pe o atentă analiză a situației și printr-o comunicare continuă și axată pe obiectivele clientului, oferă suport pentru estimarea valorii de piață sau, după caz, a valorii de investiție sau a unor valori speciale.

Înțelegerea problemei, definirea tipului de valoare estimat dintr-un stadiu incipient al proiectului de evaluare, concentrarea pe termene si realizarea unui raport cât mai pe înțelesul investitorului, precum și comunicarea continuă cu investitorii, sunt elementele cheie care caracterizează modul în care înțelegem să ne îndeplinim sarcinile asumate.

Evaluările de companii pentru fuziuni și divizări sunt realizate în scopul estimării aportului net al societăților implicate în restructurare (fuziune sau divizare), atunci când adunările generale ale companiilor implicate decid că operațiunile efectuate cu ocazia reorganizării se bazează pe metoda evaluării globale a societăților reorganizate, așa cum este cerut în mod expres de către OMF nr. 897/2015.

Evaluarea în acest caz presupune evaluarea înterprinderii sau a părții de afacere transferată și estimarea valorii de piață a capitalului propriu. Utilizăm în evaluare informații de piață culese din cele mai utilizate baze de date (Infront Analytics, Amadeus, Reuters, CapitalIQ) pe baza unor analize sectoriale și de industrie cu privire la volumele de activitate, evoluții așteptate, indicatori de performanță, multiplii de piață.

Acoperim întregul teritoriu al țării și întregul spectru de posibile domenii, de la agricultură la servicii de nișă, trecând prin zona de producție, industrie, construcții, transporturi şi comerț.

Evaluarea în proiectele de restructurare presupune evaluarea unor active sau a unor linii de activitate care urmează a fi transferate/vândute. Este vorba atât despre active neutilizate sau neutilizabile, cât și despre afaceri sau active funcționale și performante.

De la caz la caz, înțelegerea problemei și analiza obiectului evaluării ne permit să găsim cele mai corecte soluții, atât legat de tipul de evaluare estimat, cât și cu privire la abordările aplicate, indiferent că este vorba de evaluări de active (imobile sau bunuri mobile) sau evaluări de afaceri.

Acoperirea teritorială și istoricul îndelungat în evaluarea de active ne permit să realizăm concomitent proiecte de evaluare a unui număr însemnat de active pe întreg teritoriul României, multe dintre aceste active fiind evaluate cel puțin odată în trecut de către membrii echipei Darian în cei peste 25 de ani de activitate.

Atunci când o societate comercială se află în una din situațiile de prevenire a insolvenței, reorganizare sau faliment, apare necesitatea întocmirii unor rapoarte de evaluare a patrimoniului societății respective, care să cuprindă individual toate elementele de activ și de pasiv. De cele mai multe ori cerințele sunt de a prezenta separat și valorile activelor garantate în favoarea diferiților creditori ai respectivei societăți.

De asemenea, în faza premergătoare elaborării planului de reorganizare, există situații în care este cerută evaluarea afacerii în ipoteza neîndatorării excesive, pentru a putea avea o comparație între nivelul estimat al sumelor recuperate prin lichidarea patrimoniului și valoarea posibil de recuperat din valorificarea afacerii neîndatorate.

Diversele situații în care este necesar un raport de evaluare sunt reglementate de către Legea nr. 85/2014. Dintre acestea amintim:

 • testul investitorului privat, realizat în cadrul unor proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare;
 • valorificări de active în interiorul procedurii de reorganizare sau de faliment;
 • evaluarea patrimoniului precedentă depunerii tabelului definitv al creanțelor;
 • evaluarea activelor în procedura de lichidare a patrimoniului în caz de faliment (evaluare în bloc și individual).

Avantajul Darian în acest caz este atât experienţa acumulată în decursul timpului în acest tip de spețe, cât și dimensiunea echipei și acoperirea teritorială.

Evoluția economiei românești de la o economie etatistă la o economie de piață a presupus și etapa de privatizare în masă realizată în anii ’90 și care a dus la listarea pe piața de capital a unui număr foarte însemnat de companii, atât pe piața principală (BVB), cât și pe platforma alternativă (Rasdaq).

Ca urmare a acestui fapt, în decursul timpului, în baza prevederilor Legii Pieței de Capital nr. 297/2004, un număr la fel de însemnat de companii au decis, ulterior, să se delisteze de pe bursă.

Evenimentele au culminat cu delistarea în masă de pe piața Rasdaq ca urmare a prevederilor Legii nr. 151/2015.

Experiența de peste 20 de ani în evaluarea de intreprinderi a permis Darian să acumuleze un portofoliu vast în acest tip de speță, care necesită, pe lângă cunoasterea amănunțită a tehnicilor legate de evaluarea intreprinderilor, și cunoștiințe legate de Legea Pieței de Capital. Cel mai probabil, numarul companiilor evaluate care s-au delistat de pe piața de capital a depășit 100 în decursul timpului.

În sens invers, listarea pe piața de capital din România a fost și rămâne un exercițiu timid, făcut mai degrabă de stat pentru a privatiza societăți la care deține participații. Deși listate într-un număr limitat, majoritatea societăților intrate în timp pe lista celor tranzacționate au fost evaluare de către Darian cu ocazia listării, fie că este vorba despre Fondul Proprietatea, Transgaz sau despre Electrica.

Darian este înscrisă în registrul Evaluatori/Experţi Independenți al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) sub numărul PJR16EVPJ/120011, cu atestatul nr. 281 din 17.04.2006.

Evaluarea pentru înscrierea în situațiile financiare (bilanț) și/sau pentru consolidare contabilă sunt cerute de către reglementările contabile nationale (OMF nr. 1802/2014) sau internaționale (IFRS).

Estimarea valorii juste cerute de către aceste reglementări este un proces complex, care presupune cunoștințe legate atât de standardele de evaluare, cât și de standardele contabile (naționale sau internaționale).

Aceasta se alătură complexității combinației de active care trebuie de cele mai multe ori evaluate: teren, clădiri, construcții speciale, utilaje, echipamente, instalații; toate formând un activ funcțional sau cu activitatea întreruptă.

Beneficiul de a putea aloca fiecărui proiect o echipă interdisciplinară, cu experiență din diverse domenii ale evaluării (mașini și echipamente, evaluare de afaceri, evaluare de proprietăți imobiliare) și experiență financiar-contabilă, ne permite să abordăm cele mai deosebite spețe cum ar fi evaluarea în domeniul metalurgiei, al distribuției de utilități sau în domeniul producerii de energie. După achiziția unei companii sau a unei linii de afacere, oferim investitorului consultanță în alocarea prețului de achiziție pentru activele componenteale afacerii (PPA).

Aportul în natură la capitalul social al societăților comerciale este reglementat de către Legea nr. 31/1990, indiferente că este vorba despre aportul în natură la înființarea societății sau pentru majorarea capitalului social.

Situațiile pot fi diverse, iar aporturile în natură de asemenea: de la terenuri, proprietăți imobiliare sau echipamente până la acțiuni/părți sociale sau active necorporale.

În decursul timpului, prin dezvoltarea unei echipe cu specializare pe întreaga gamă de evaluări de bunuri, fie că sunt întreprinderi sau active intangibile, fie proprietăți imobiliare sau bunuri mobile, am reușit să acoperim complet spectrul situațiilor cerute de către clienții noștri, calitatea rapoartelor de evaluare fiind probată de succesul integral al operațiunilor în care am oferit suport în evaluarea aporturilor.

Odată cu modificarea Codului Fiscal la începutul anului 2016 a fost modificată și modalitatea de impozitare a clădirilor, în funcție de destinația lor: rezidențială, mixtă sau nerezidențială. Noua metodologie de evaluare, transpusă într-un ghid de evaluare nou (GEV 500), a fost însușită și aprofundată de către echipa Darian, care a fost din nou în prima linie a aplicării noutăților în domeniu.

Experiența și cunoştinţele tehnice în evaluare, alături de creativitatea și experiența construirii și utilizării unor instrumente software care să ajute în procesul de evaluare în ceea ce privește acuratețea și viteza, ne-au permis să construim, într-un timp extrem de scurt, instrumente avansate tehnologic cu ajutorul cărora să abordăm mai multe proiecte în care au fost evaluate concomitent, pentru același client, între patru și cinci mii de clădiri în cadrul unui singur proiect, generându-se la final sute de rapoarte care au fost apoi predate către tot atâtea Consilii Locale.

Fluxul operațional procedurizat, însoțit de o documentare riguroasă realizată de o echipă disciplinată și bine pregătită profesional, ne permit să facem față provocărilor acestui început în evaluarea pentru stabilirea valorii de impozitare a clădirilor.

Peste 90% dintre finanțările din economia românească sunt realizate prin credit. De aici rezidă și o necesitate permanentă de evaluare a garanțiilor pe care clienții noștri le pun la dispoziția finanțatorilor. Ori de câte ori este nevoie, oferim suport clienților noștri în evaluarea activelor pe care le constituie garanție, fie că este vorba despre proprietăți imobiliare, bunuri mobile sau chiar acțiuni sau părți sociale.

Poziția de independență a evaluatorului, atât față de clientul său, cât și față de destinatarul raportului de evaluare (banca finanțatoare), este unul din cele mai importante principii de lucru în acest context. Ne mândrim cu faptul că, în decursul timpului, am reușit să ne păstrăm o imagine clară de evaluator independent şi în același timp să fim agreați, iar rapoartele noastre să fie acceptate de către majoritatea instituțiilor bancare din România, precum şi de către diverse instituţii financiare din Europa.

Răspundem solicitărilor clienților noştri de pe întreg teritoriul țării datorită reprezentării teritoriale și flexibilității echipei Darian, pe întregul spectru de evaluări de bunuri, grație diversificării echilibrate a specializărilor experților proprii din toate zonele ţării.

În decursul timpului am abordat cele mai noi tendințe și direcții în evaluarea garanțiilor, fiind una dintre puținele companii de consultanță din România care aplică, încă din anul 2010, instrumente de evaluare statistică a portofoliilor de garanții ale băncilor comerciale.

Realizăm verificarea tuturor categoriilor de rapoarte de evaluare, pentru orice tip de proprietăţi, bunuri mobile, afaceri sau active necorporale.

Verificăm rapoartele de evaluare ca răspuns la cerințele auditorilor.

Deasemenea, realizăm verificarea rapoartelor implicate în litigii comerciale, putând fi consultanți pentru ambele părți implicate în litigiu.

Evaluarea portofoliilor de garanţii este realizată prin tehnici specifice (evaluare globală aplicând metode statistice, evaluare individuală prin evaluări de birou sau chiar cu inspecţie), aplicate individual sau concomitent – în diverse proporţii pentru fiecare portofoliu evaluat.
Suntem una din primele companii de evaluare care a aplicat metodele statistice în evaluarea portofoliilor de garanţii, începând cu anul 2010.

Evaluam portofolii de proprietăţi pe parcursul derulării creditelor, pentru a oferi suport băncilor în conformarea la cerinţele BNR privind reevaluarea portofoliilor de garanţii deţinute.
În achiziţia de portofolii de credite neperformante, serviciile noastre de evaluare a portofoliilor sunt utilizate cu succes de consorţiile care investesc în aceste portofolii.