SAF-T Fișierul Standard de Audit pentru Taxe

Noua obligație de raportare financiar – fiscală

Începând cu 1 ianuarie 2022, autoritățile fiscale introduc o nouă obligație de raportare financiar – fiscală, și anume fișierul standard de audit fiscal, SAF-T sau declarația D406.

Companiile vor depune noua declarație informativă SAF-T în legătură cu evidențele contabile și fiscale, scopul acestei raportări fiind schimbul electronic de date contabile și fiscale între societăți și autoritățile fiscale.

Declarația D406 se depune lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA. Elementele care vor trebui raportate se referă, printre altele, la date privind furnizori, clienți, facturi de achiziție / de vânzare, plăți, mișcări de bunuri, active, produse, solduri conturi contabile etc.

Din perspectiva termenelor, „vechii” mari contribuabili vor avea obligația de raportare SAF-T începând cu 1 ianuarie 2022, iar „noii” mari contribuabili, începând cu 1 iulie 2022. Contribuabilii mijlocii vor raporta începând cu 1 ianuarie 2023, iar contribuabilii mici începând cu 1 ianuarie 2025.

Recomandăm tuturor contribuabililor să verifice încadrarea fiscală și să demareze pregătirile pentru raportarea SAF-T pentru a se asigura că se vor putea conforma noii obligații de raportare, să analizeze informațiile deja existente în sistemele informatice interne, să constate și să remedieze eventualele probleme privind informațiile care trebuie raportate în mod obligatoriu și să identifice cele mai potrivite soluții de implementare și generare a Declarației informative SAF-T D406.

Echipa noastră de consultanți, atât din domeniul fiscal-contabil, cât și specialiști IT, vă pune la dispoziție soluții privind implementarea raportării SAF-T pentru a veni în sprijinul nevoilor și specificului companiei dumneavoastră.

Darian DRS în numere:

0%
Acoperire națională
0+
Proiecte unice
0+
Ore de consultanță anual
0+
Clienți

PAȘI DE URMAT PENTRU A GENERA RAPORTAREA SAF-T

În mod concret, echipa Darian vă poate asista cu următorii pași necesari a fi urmați pentru a genera raportarea SAF-T conform reglementărilor fiscale actuale:

Presupune analiza datelor disponibile în sistemele folosite de companie pentru a vedea dacă acestea conțin toate datele solicitate pentru raportarea SAF-T și dacă pot fi aduse în formatul solicitat pentru raportarea SAF-T.

Recomandăm această analiză cât mai devreme pentru ca societățile să aibă timp să se adapteze noilor cerințe!

Putem realiza o analiză a tipurilor de operațiuni raportate pe fiecare tip de cod de impozit definit prin SAF-T (din perspectiva TVA și a impozitului cu reținere la sursă) pentru a identifica dacă raportarea este corectă, în linie cu prevederile legale.

Întrucât acest fișier SAF-T va fi folosit pentru realizarea controlului fiscal documentar de la distanță și va inlocui treptat raportările de TVA, este important ca societățile să se asigure că informațiile fiscale raportate prin SAF-T sunt corecte și complete.

  • Maparea pe datele/rapoartele existente – Acest proces presupune transpunerea tuturor datelor raportabile în formatul standard solicitat de autoritățile fiscale. Fiecare modul din raportarea SAF-T are o structură anume și este posibil să fie necesară compilarea mai multor rapoarte pentru a ajunge la nivelul de detalii solicitat.
  • Maparea pe datele/rapoartele noi – În baza analizei de mai sus, este posibil să fie necesare completări în sistemul ERP pentru a adauga date noi care lipsesc din rapoartele actuale. Aceste câmpuri/rapoarte noi cel mai probabil nu vor fi disponibile imediat fiind astfel necesar un pas separat de mapare, începând cu data de la care sunt ele disponibile.

Ulterior mapării, datele din rapoartele interne ale societății se vor transpune printr-o soluție software dedicată în formatul standard de raportare, în baza căruia se vor genera xml-ul și declarația SAF-T.

Presupune analiza datelor raportate pentru o anumită perioadă de raportare, în sensul verificării corelațiilor între diversele module din raportarea SAF-T.

Scopul acestei etape ar fi sa avem o viziune de ansamblu similară cu cea pe care ar putea-o avea autoritatea fiscală în urma raportărilor SAF-T, de exemplu verificare corelații între mișcările de active raportate periodic și situația activelor raportată la sfârșitul anului.

APELEAZĂ LA NOI
PENTRU CĂ:

  • Avem experiență în toate industriile și înțelegem provocările cu care te poți confrunta din punct de vedere contabil și fiscal.
  • Te putem asista pe întreg parcursul implementării raportării SAF-T, de la analiza datelor disponibile din punct de vedere cantitativ și calitativ și până la generarea și depunerea declarației SAF-T D406.

    CLIENȚII NOȘTRI