PREȚURILE DE TRANSFER

UN DOMENIU DE MAXIM INTERES

Companiile care derulează tranzacții cu entități afiliate trebuie să prezinte dosarul prețurilor de transfer la solicitarea autorităților fiscale, într-un termen limitat de la data solicitării, foarte scurt (10 zile calendaristice) in cazul marilor contribuabili ale căror tranzacții intra-grup depășesc anumite plafoane.

Consecințele neprezentării dosarului prețurilor de transfer sau practicării unor prețuri în afara intervalului de piață pot implica ajustări de venituri și/sau cheltuieli cu scopul de a reflecta valoarea de piață. Ajustările pot atrage impozit pe profit suplimentar.

Autoritățile fiscale din România pun tot mai des pe agendă verificarea prețurilor de transfer, iar ajustările efectuate pot afecta considerabil poziția fiscală a companiei.

O politică a prețurilor de transfer bine stabilită nu aduce doar protecție fiscală, dar conferă managementului companiei o imagine fidelă asupra anumitor indicatori financiari.

0%
Acoperire națională
0+
Proiecte unice
0+
Ore de consultanță anual
0+
Clienți

AVANTAJUL DE A PREGĂTI ACUM DOSARUL PREȚURILOR DE TRANSFER

  • Diminuarea riscurilor și a consecințelor fiscale ce ar putea lua naștere în cazul unei inspecții fiscale.
  • De multe ori, în practică, termenul acordat de inspectori pentru prezentarea dosarului se dovedește a fi insuficient, întrucât pregătirea analizelor necesare implică un proces amplu de colectare și prelucrare a datelor.
  • Depistarea riscurilor de ajustare și identificarea alternativelor de a diminua aceste riscuri.
  • Identificarea impactului prețurilor de transfer asupra anumitor indicatori financiari cu potențial de a depista alternative de maximizare a acestora.

APELEAZĂ LA NOI
PENTRU CĂ:

  • Îți suntem alături nu doar pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer, dar și pe durata inspecției fiscale.
  • Avem experiență în toate industriile și înțelegem provocările cu care te poți confrunta.
  • Exercițiul de documentare al prețurilor de transfer poate da naștere unor alternative de optimizare