REVIZIA FISCALĂ

O NECESITATE

Poți beneficia de avantajul de a ști din timp care sunt riscurile la care societatea este expusă în eventualitatea unei inspecții fiscale. Prin serviciile de revizie fiscală, noi te ajutăm să simulăm o inspecție fiscală, acest proces constând în principal într-o analiză detaliată a activității companiei din perspectiva legislației fiscale românești, ce include:

  • Revizuirea și analiza declarațiilor fiscale ale companiei, precum și a documentelor care au stat la baza acestora;
  • Evaluarea riscurilor fiscale din perioada supusă reviziei;
  • Identificarea posibilităților de recuperare a impozitelor plătite în exces către stat;
  • Revizuirea modului de îndeplinire a obligațiilor fiscale impuse de lege;
  • Pregătirea unui raport cu privire la riscurile fiscale identificate și cuantificarea acestora, acolo unde există posibilitatea, precum și formularea de recomandări în vederea reducerii acestor riscuri fiscale identificate.
0%
Acoperire națională
0+
Proiecte unice
0+
Ore de consultanță anual
0+
Clienți

AVANTAJUL DE A REALIZA O REVIZIE FISCALĂ

  • Conștientizarea riscurilor și în situațiile în care este posibil, diminuarea acestora, respectiv și a consecințelor fiscale ce ar putea lua naștere în cazul unei inspecții fiscale, mai ales în cazul în care se va solicita o rambursare de TVA.
  • Depistarea unor alternative de planificare fiscală, sau chiar posibile soluții pentru optimizarea operațională a activității societății, în conformitate cu legislația fiscală.
  • Creșterea gradului de conformare la legislația fiscală.

APELEAZĂ LA NOI
PENTRU CĂ:

  • Avem experiență în toate industriile și înțelegem provocările cu care te poți confrunta.
  • Ulterior reviziei fiscale te asistăm cu privire la implementarea soluțiilor de îmbunătățire a poziției fiscale și putem fi alături de tine pe durata inspecției fiscale.