Due Diligence-ul Tehnic
destinat proprietăţilor comerciale, industriale și rezidenţiale

Due Diligence-ul Tehnic este procesul de cercetare, analiză și relevare prin care un posibil cumpărător, ocupant sau finanţator de proprietate imobiliară adună informații despre caracteristicile fizice ale proprietății.

Cele mai multe proprietăți au defecte sau deficiențe care ar putea sa aibă impact pe termen scurt, mediu sau lung asupra performanțelor acestora. Aceste proprietăți pot avea nevoie de reparaţii din cauza lipsei de întreținere preventivă, din cauza neglijenţei în exploatare, sau folosirii improprii, din cauza folosirii în exces faţa de capacitate sau din cauza neconformitaților cu reglementările.

Uzual, scopul principal al acestui tip de Due Diligence Tehnic este ca preliminar unei vânzari planificate a unei proprietăţi, să se identifice defectele fizice semnificative sau orice neconcordantă cu reglementările specifice în vigoare care pot afecta valoarea de piată a proprietății, sau ar putea oferi unui potential cumpărător posibilitatea negocierii pretului de achizitie motivată de anumite aspecte tehnice.

0%
Acoperire națională
0+
Proiecte unice
0+
Ore de consultanță anual
0+
Clienți

Beneficiile unui Due Diligence Tehnic includ:

(a) întelegerea stării tehnice și a modului în care a fost proiectată proprietatea printr-o examinare aprofundată a tuturor documentelor de construcție disponibile, inclusiv identificarea defectelor, a părtilor neconforme ale constructiei și a oportunităților de îmbunătățire;

(b) stabilirea caracterului adecvat al proprietății în raport cu utilizarea dorită;

(c) înțelegerea necesității unor costuri viitoare și cuantificarea lor precum și a altor obligaţii;

(d) furnizarea unei baze solide pentru negocieri de prețuri și alocări de riscuri;

(e) asigurarea unui nivel de protecție pentru investitori;

Apelează la noi pentru realizarea unui due diligence tehnic.

Avem experiență în toate industriile și înțelegem provocările cu care te poți confrunta.