CONSULTANȚĂ FISCALĂ

Serviciile de consultanţă de calitate se datorează experienţei dobândite în numeroasele provocări acceptate

Serviciile noastre de consultanță fiscală cuprind următoarele arii de specialitate:

Consultanță în domeniul impozitelor directe:

 • impozit pe profit;
 • impozit cu reținere la sursă pe venitul nerezidenților;
 • impozit pe venit și contribuții sociale;
 • impozite și taxe locale;
 • impozit pe dividende.

Consultanță în domeniul impozitelor indirecte:

 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accize;
 • taxe vamale.

Serviciile oferite de echipa noastră în legătură cu prețurile de transfer acoperă toate aspectele necesare unei societăţi, de la analizarea tranzacţiilor existente şi până la asistență în discuţiile cu echipa de inspecţie fiscală.

Întocmirea şi actualizarea dosarului preţurilor de transfer

Asigurăm toate etapele necesare întocmirii şi actualizării dosarului preţurilor de transfer, analizând tranzacţiile existente şi prezentându-le în documentaţia aferentă. De asemenea, în cadrul acestui proces identificăm şi orice posibile arii de risc ce ar putea duce la ajustări în privinţa preţurilor de transfer.

Stabilirea politicilor privind prețurile de transfer

În urma întocmirii dosarului preţurilor de transfer sau a realizării unei analize asupra tranzacţiilor în desfăşurare, putem oferi propuneri în vederea stabilirii politicilor privind preţurile de transfer, astfel încât să fie eliminate sau, cel puţin, diminuate riscurile de ajustare identificate.

Asistenţă pentru redactarea și negocierea acordurilor de preț în avans

Pentru tranzacţii viitoare planificate a se desfăşura cu părţi afiliate, oferim servicii de asistenţă pentru redactarea și negocierea acordurilor de preț în avans. Astfel, societatea poate elimina, pentru tranzacţia acoperită de către prevederile unui acord de preţ în avans, riscul de ajustare referitor la preţurile de transfer.

Asistență pe durata inspecțiilor fiscale

Pe lângă serviciile de mai sus, echipa noastră oferă şi servicii de asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale în ceea ce privește discuţiile referitoare la preţurile de transfer şi pregătirea de note explicative și/sau situaţii suplimentare solicitate de către echipa de inspecţie fiscală.

Serviciile noastre dedicate rambursării impozitelor plătite în România se adresează clienților rezidenți sau nerezidenți. Aceste servicii pot consta în asistență pentru pregătire a documentației necesare rambursării de TVA și de alte impozite și taxe.

Rambursarea de TVA pentru companii nerezidente neînregistrate în scopuri de TVA

În procesul de pregătire a documentației necesare rambursării de TVA pentru clienții nerezidenți care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, echipa noastră colectează documentele pe baza cărora se pregătește cererea de rambursare, le revizuiește din perspectiva legislației aplicabile, urmând ca apoi să asiste clientul la depunerea cererii de rambursare la autoritățile fiscale competente.

În continuare, echipa noastră va urmări procesul de analiză a cererii de cătreautoritățile fiscale române.

Rambursări de TVA pentru companii înregistrate în scopuri de TVA

În cazul rambursărilor de TVA pentru clienții înregistrați în scopuri de TVA în România, serviciile oferite de noi implică o revizie generală a tranzacțiilor desfășurate de aceștia din perspectiva reglementarilor privind TVA, cu scopul de a identifica potențialele riscuri și de a aduce recomandări pentru diminuarea acestora.

De asemenea, oferim servicii de asistență fiscală pe durata inspecțiilor fiscale de TVA.

Serviciile oferite includ asistență pe durata inspecțiilor fiscale efectuate de autoritățile fiscale române, cuprinzând următoarele:

 • comunicarea directă cu autoritățile fiscale române în numele clientului și urmărirea desfășurării corecte a procesului de inspecție fiscală;
 • stabilirea riscurilor într-un mod independent față de autoritățile fiscale și transmiterea de recomandări către client pentru diminuarea acestora;
 • pregătirea și formularea argumentelor și notelor explicative solicitate de organele de control, precum și asistență în cadrul discuțiilor finale.

Serviciile noastre cuprind consultanță axată pe reorganizări corporatiste privind restructurări fiscale, due diligence fiscal și financiar, în scopul identificării potențialelor arii de risc, care ar putea atrage costuri fiscale asociate unui astfel de proces de reorganizare, dar și pentru a aduce recomandări în vederea optimizării structurării tranzacțiilor.

Echipa noastră poate oferi consiliere clienților într-o mare varietate de tranzacții, cum ar fi: reorganizări corporatiste, fuziuni și achiziții, achiziții de proprietăți imobiliare etc.

Oferim servicii de revizie fiscală, constând în principal într-o analiză detaliată a activitățiicliențilornoștri din perspectiva legislației fiscale românești. Revizuim înregistrările contabile, analizăm documentația fiscală și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale de către clienții noștri. În procesul de revizie fiscală, analiza care stă la baza reviziilor acoperă cele mai importante aspecte fiscale, cuprinzând:

 • revizuirea și analiza declarațiilor fiscale ale companiei, precum și a documentelor care au stat la baza acestora;
 • evaluarea riscurilor fiscale din perioada supusă reviziei;
 • identificarea posibilităților de recuperare a impozitelor plătite în exces către stat;
 • revizuirea modului de îndeplinire a obligațiilor fiscale impuse de către lege;
 • pregătirea unui raport cu privire la riscurile fiscale identificate și cuantificarea acestora, acolo unde există posibilitatea, precum și formularea de recomandări în vederea reducerii acestor riscuri fiscale identificate.

Oferim asistență fiscală în cadrul disputelor cu autoritățile fiscale, cu privire la pregătirea contestațiilor atât pe cale administrativă, cât și pe cale juridică, la instanțele de judecată, împotriva deciziilor emise de autoritățile fiscale. Serviciile noastre de asistență în cadrul litigiilor fiscale pot cuprinde:

 • analiza deciziilor emise de autoritățile fiscale, a situației de fapt, precum și a aspectelor fiscale în dezbatere;
 • pregătirea argumentelor pentru contestație în baza analizelor efectuate asupra situației de fapt, asupra prevederilor legislative aplicabile, precum și a deciziilor emise de autoritățile fiscale;
 • pregătirea contentației scrise și reprezentarea clientului în fața autorităților fiscale în vederea susținerii cauzei acestuia, precum și în fața instanțelor de judecată alături de avocații acestuia.

Serviciile noastre cuprind asistență în administrarea fiscală în ceea ce privește TVA și impozitul pe profit (inclusiv în cazul sediilor permanente). În cadrul serviciilor de administrare fiscală, analizăm tranzacțiile desfășurate de societate pentru a putea stabili tratamentul fiscal al acestora, verificăm documentele care stau la baza operațiunilor derulare și pregătim comentarii cu privire la aspectele identificate.

Asistența privind administrarea fiscală din perspectiva impozitului pe profit cuprinde următoarele:

 • revizuirea facturilor și a documentelor deținute de societate în legătură cu operațiunile desfășurate și care au fost utilizate la calculul impozitului pe profit;
 • revizuirea sau pregătirea și întocmirea declarațiilor de impozit pe profit;
 • comunicarea obligațiilor de plată a societății;
 • asistență pe durata inspecțiilor fiscale de impozit pe profit.

Asistența privind administrarea fiscală din perspectiva TVA cuprinde următoarele:

 • revizuirea facturilor și a documentelor care stau la baza operațiunilor desfășurate de societate, dar și întocmirea si emiterea acestora, după caz;
 • pregătirea, completarea sau revizuirea registrelor de TVA, precum și a declarațiilor de TVA;
 • comunicarea obligațiilor de plată ale societății;
 • asistența pe durata inspecțiilor fiscale de TVA.
 • Analiza cerințelor și obiectivelor clientului, evaluarea fezabilității lor și furnizarea de asistență pe tot parcursul fazei de proiectare, licitații, execuție și post execuție;
 • Păstrarea clientului informat, de-a lungul proiectului, în privința progresului și problemelor , variațiilor de buget și grafice de execuție cât și a altor astfel de aspecte considerate a fi relevante;
 • Identificarea oricăror probleme existente sau potențiale, a disputelor sau conflictelor precum si rezolvarea lor, prin cooperarea tuturor celor implicați, în cel mai bun interes al clientului;
 • Transmiterea către client a fișelor de timp și a altor date privind procesele de control și de calcul al costurilor, inclusiv randamentele așteptate și orice alte informații relevante;
 • Actualizarea registrului de risc al proiectului cu noi riscuri precum și asigurarea de consultanță și acțiuni de remediere în ceea ce privește riscurile reale; acest lucru include identificarea oricăror riscuri potențiale ce pot avea un impact asupra bugetului de dezvoltare și asupra programului;
 • Consilierea clientului referitor la :
  – Selecția consultanților precum și în negocierea termenilor și condițiilor lor de angajare;
  – Numirea antreprenorului sau a oricăror subcontractori, inclusiv acordarea de consiliere pentru cele mai potrivite forme de licitație și contract (daca este cazul);
  – Revizuirea în mod regulat a obiectivelor proiectului și urmărirea realizării acestor obiective pe întreaga durată a proiectului;
  – Realizarea unui set de proceduri pentru o comunicare clară și eficientă;
  – Progresul tuturor elementelor proiectului, în special de respectare a capitalului agreat și bugetelor parțiale, precum și îndeplinirea standardelor stabilite și inițierea oricărei acțiuni de remediere.