POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate a DARIAN DRS S.A.

Actualizată la 25.05.2018

Darian respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal al fiecărei persoane și a adoptat măsuri pentru a se conforma dispozițiilor legale prevăzute de Regulamentul UE 679/2016 („GDPR„), precum și de celelalte reglementări în vigoare, în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Printre măsurile de conformitate adoptate se regăsește și prezenta Politică de confidențialitate, document care prezintă practica Darian în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Darian este entitatea care determină mijloacele și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și, prin urmare, este operatorul de date (în sensul Regulamentului UE 679/2016).

Operatorul de date cu caracter personal DARIAN este un grup de societăți din care fac parte:

 • DARIAN DRS SA, o companie românească, cu sediul în Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, Județul Cluj;
 • DARIAN EVALUARE SRL, o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul social în Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, Jud. Cluj;
 • DARIAN DRS TAX SRL, o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul social în Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, etaj 2, Jud. Cluj;
 • DARIAN DRS AUDIT SRL, o societate românească cu răspundere limitată, cu social în Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, parter+ etaj 1, Jud. Cluj;
 • DARIAN DRS PROJECT MANAGEMENT SRL, o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul social în Cluj- Napoca, Str. Nicolae Cristea, Nr. 25, etaj 2, Jud. Cluj;
 • MIC, ILIE ȘI ASOCIAȚII S.P.A.R.L, o societate profesională de avocați cu răspundere limitată, cu sediul în București, Sector 1, Blvd. Aviatorilor, Nr. 33, Et. 4,

denumite în continuare Darian.

Această Politică este, de fapt, unul dintre modurile prin care noi dorim să vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală, și că și noi, la rândul nostru, luăm toate măsurile necesare pentru ca vizita dumneavoastră în site-ul nostru să fie cât mai plăcută.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezenta Politică, iar pentru a avea o înțelegere completă asupra modului în care Darian prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul prezentului Site, vă rugăm să consultați și Politica de cookies.

Prin parcurgerea prezentului document veți înțelege:

 1. Ce înseamnă date cu caracter personal, prelucrare de date, operator de date, persoană vizată?
 2. Ce informații colectăm de la dumneavoastră și în ce mod?
 3. Când și cum este folosită informația colectată?
 4. Cum protejam noi informația?
 5. Cine are acces la informația colectată de la dumneavoastră?
 6. Transferul de date în afara UE sau a spațiului SEE
 7. Perioada de retenție a informațiilor colectate
 8. Drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate
 9. Cum vă puteți exercita drepturile și care sunt datele noastre de contact?
 1. Definiții
 • „Date cu caracter personalînseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • „Persoana vizată” înseamnă persoana fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Pentru definiția extensivă a acestor termeni, precum și a altor termeni specifici domeniului protecției datelor, vă rugăm consultați Regulamentul UE 679/2016.

 1. Ce informații colectăm de la dumneavoastră și în ce mod?

Darian colectează informații de la dumneavoastră, în calitate de utilizator, în următoarele modalități:

 • în mod direct;
 • din rapoartele traficului înregistrate de serverele care găzduiesc site-ul;
 • prin intermediul cookie-urilor.

A. Informația furnizată direct de utilizator

În vederea stabilirii unei viitoare colaborări și pentru a putea asigura o comunicare eficientă, prelucrăm următoarele date cu caracter personal, pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod voluntar:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de email;
 • Alte date pe care dumneavoastră le inserați în mod voluntar, din proprie inițiativă, în mesajul pe care ni-l adresați;

De îndată ce există un acord cu privire la o colaborare, vom prelucra și alte date cu caracter personal, precum cont bancar, adresă de domiciliu, după caz, necesare în vederea desfășurării activităților de consultanță ce constituie obiectul nostru de activitate. Toate aceste informații vor fi colectate însă numai după ce există o relație de colaborare cu privire la care dumneavoastră v-ați exprimat anterior acordul. Prelucrarea acestor date nu se face însă prin intermediul site-ului, ci prin alte mijloace de comunicare electronică (email, telefon) sau fizică (punerea la dispoziție de documente).

Darian utilizează adresa dumneavoastră de email și pentru a vă trimite notificări cu privire la serviciile noastre, precum și cu privire la noutățile din domeniul legislativ ce v-ar putea interesa sau v-ar putea fi utile. Transmiterea de emailuri în aceste scopuri se efectuează numai după obținerea consimțământului dumneavoastră în acest scop.

B. Informație din raportul de trafic al serverului

Atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră, ca adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați accesat site-ul nostru.

Darian, ca și alți operatori, înregistrează această informație.

C. Informație obținută prin intermediul cookie-urilor

Folosirea cookie-urilor este un standard actual la multe dintre site-urile importante pe care le vizitați. Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte cookie-uri.

Darian, asemeni celorlalte site-uri utilizează cookie-uri pentru buna funcționare a site-ului și pentru a vă oferi o experiență personalizată.

Pentru tipurile de cookies pe care website-ul darian.ro/ le utilizează, precum și detalii privind modul în care le puteți gestiona vă rugăm să consultați politica de cookies.

Este important să rețineți că, ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, pe forumurile online, programul de e-mail, programul de FTP, grupurile de discuții, serviciile de chat, sau alte asemenea, informația dezvăluită de dumneavoastră poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate. Deși, Darian face tot posibilul să protejeze informația dumneavoastră personală, nu vă putem asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dumneavoastră risc. Trebuie să înțelegeți, de asemenea, că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

 1. Când și cum este folosită informația colectată?

Scopurile pentru care Darian prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal sunt:

 • stabilirea unei colaborări (în vederea prestării serviciilor noastre);
 • îndeplinirea serviciilor de consultanță ce constituie obiectul de activitate al Darian;
 • pentru a vă oferi o experiență personalizată pe site și o navigare cât mai eficientă;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale;
 • îmbunătățirea funcțiilor site-ului;
 • asigurarea, monitorizarea și evaluarea conformității cu politicile și standardele noastre, în scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 • marketing, numai cu consimțământul dumneavoastră expres și prealabil;

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în scopurile anterior menționate, se realizează de către Darian, în mod legal, în baza următoarelor temeiuri, prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul UE 679/2016 („Legalitatea prelucrării”):

 1. În executarea unui contract la care sunteți parte (art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR). Această prelucrare se realizează, atunci când în urma deciziei dumneavoastră de a contracta serviciile noastre, a fost încheiat un contract, iar Darian prelucrează datele dumneavoastră, fie cu ocazia încheierii contractului, fie în executarea acestuia.
 2. În baza consimțământului dumneavoastră prealabil și expres (art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR).

De asemenea, Darian mai prelucrează, după caz, datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când:

 1. Este necesar în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine în calitate de operator;
 2. Este necesar pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau ale altei persoane fizice;
 3. Este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
 4. Este necesar pentru satisfacerea intereselor legitime urmărite de Darian sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.
 1. Cum protejam noi informația?

Darian respectă dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, depunând în acest sens toate eforturile necesare și luând toate măsurile tehnice și administrative rezonabile, astfel încât să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt prioritare pentru noi.

Darian nu dezvăluie informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres si prealabil (cu excepția situațiilor indicate la punctul 5- Cine are acces la informația colectată de la dumneavoastră?). Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

Stabilirea unei legături între dumneavoastră și echipa Darian, în vederea accesării serviciilor noastre este condiționată de inserarea adresei de email și trimiterea unui mesaj.  În conținutul acestui mesaj, dumneavoastră puteți dezvălui date cu caracter personal, cum ar fi, numărul de telefon sau numele și prenumele dumneavoastră, o descriere a situației pentru care solicitați serviciile Darian, precum și alte date pe care dumneavoastră le dezvăluiți voluntar.

Noi vă recomandăm și vă rugăm să vă limitați la adresa de email de pe care transmiteți mesajul și cel mult la numele dumneavoastră, pe care îl inserați în mesaj în vederea stabilirii unei întâlniri cu consultanții noștri, urmând ca restul datelor cu caracter personal ce sunt necesare pentru executarea serviciilor noastre să fie dezvăluite ulterior, cu ocazia încheierii contractului de prestări servicii ori de asistență juridică, după caz.

Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informația personală, Darian nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dumneavoastră însă, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația în vigoare aplicabilă.

În acest sens am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice sau în format tipărit.

În ceea ce privește securitatea informatică, operațiunile de prelucrare a datelor, inclusiv păstrarea acestora se realizează prin intermediul unor sisteme care asigură securitatea prelucrării, iar operațiunile sunt efectuate de persoane competente, care au fost informate și instruite cu privire la obligațiile privind confidențialitatea datelor cu care iau contact.

 1. Cine are acces la informația colectată de la dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile indicate la punctul 3- Când și cum este folosită informația colectată?. Această prelucrare se realizează de către una sau mai multe dintre societățile ce alcătuiesc grupul Darian (astfel cum sunt identificate în introducerea prezentului document). Prelucrarea se realizează de către societăți în mod direct sau prin persoane împuternicite. Prin urmare, alte persoane fizice sau juridice, cu excepția acestora, precum și a unor situații excepționale indicate în cele ce urmează, nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Darian depune toate eforturile și a adoptat măsurile necesare pentru a se asigura că terțe persoane nu au acces la datele dumneavoastră, afară de cazul în care suntem în prezența unei situații de excepție. Astfel, există situații în care accesul la datele dumneavoastră este impus de prevederile legale sau îndeplinirea obiectului de activitate al societății, ori de buna funcționare/ mentenanța site-ului.

Prin urmare, în anumite circumstanțe, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • persoanelor care, în baza unui contract, asigură mentenanța site-ului;
 • unor consultați externi (de exemplu auditori sau avocați);
 • autorități sau instituții publice;
 • altor persoane fizice sau juridice care contribuie la sau asigură îndeplinirea obiectului de activitate al Darian;
 1. Transferul de date în afara UE sau SEE

Darian nu dezvăluie și nu transferă datele cu caracter personal pe care le colectează de la dumneavoastră unor state terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

 1. Perioada de retenție a informațiilor colectate

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate după cum urmează:

 • pe perioada raporturilor noastre contractuale;
 • pe perioada abonării la newsletter;
 • în cazul în care dispozițiile legale ne obligă la păstrarea datelor pe un anumit interval de timp, pe durata acestui interval (ex. Actele contabile se păstrează potrivit legii contabilității pentru o perioada de 10 ani).

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru a ne respecta obligațiile contractuale sau dispozițiile legale, aceste date vor fi șterse în mod periodic.

 1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate

În conformitate cu art. 15 din Regulamentul UE 679/2016 (GDPR) aveți, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date – în conformitate cu acest drept puteți obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la datele respective. Totodată, puteți obține, în mod gratuit, o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 2. Dreptul la rectificare – potrivit acestui drept puteți obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 3. Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când:
  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  3. vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – conform acestui drept, prevăzut de art.18 din GDPR, aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – potrivit acestui drept puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
 6. Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. Drepturi privitoare la profilare și decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri- în temeiul acestui drept vă puteți opune profilării, precum și luării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 8. Dreptul de a formula plângere în baza art. 77 GDPR, adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 9. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați prin oricare dintre modurile pe care le indicăm în cele ce urmează, la punctul 9- Cum vă puteți exercita drepturile și care sunt datele noastre de contact?.

Echipa Darian lucrează pentru a asigura un răspuns cât mai rapid cererilor dumneavoastră, dar termenul de răspuns variază în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră. Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.

 1. Cum vă puteți exercita drepturile și care sunt datele noastre de contact?

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați în unul din următoarele moduri:

 • Persoană de contact: Livia Ban;
 • Telefonic: +4 0726 755 612;
 • Email: ban@darian.ro;
 • La adresa: Str. Gheorghe Lazar, nr.6, 400183, Cluj-Napoca;