CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT ȘI TRANZACȚII

Experiența face diferența între succes și eșec, iar noi dorim să oferim clienților noștri doar succesul.

Pentru clienţii noştri realizăm managementul proiectelor de finanţare cu fonduri europene, acoperind întregul spectru al operaţiunilor de suport pentru decizii în fazele pregătirii obiectivului investiţional, întocmire de dosare de finanţare, planuri de afaceri şi studii de fezabilitate, depunerea dosarelor la autorităţile de management şi suport pană la semnarea contractelor de finanţare.

Suntem parteneri ai clienţilor în procesul de implementare al proiectelor de investiţii cu finanţare europeană, întocmirea cererilor de rambursare şi a documentaţiilor necesare fiecărei faze a proiectului.

Serviciile de asistenţă în tranzacţii acoperă atât pregătirea procesului, cât şi consultanţa acordată în timpul negocierilor, inclusiv estimarea valorii companiei.

În pregătirea proceselor de vânzare ale companiilor, acordăm consultanţă investitorilor în căutarea unor companii ţintă sau oportunităţi de achiziţie
iar vânzătorilor în căutarea unor investitori strategici sau financiari.

De asemenea, oferim soluţii integrate de restructurare a companiilor, revizii fiscale şi consultanţă în întocmirea şi situaţiilor financiare în procesul de pregătire a tranzacţiilor sau pe parcursul derularii acestora.