Ce trebuie să știi despre tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol

Conform Codului fiscal există o serie de cheltuieli deductibile din punct de vedere al impozitului pe profit. Cheltuielile de protocol reprezintă cheltuieli deductibile fiscal, însă acestea au o deductibilitate limitată la calculul profitului impozabil. În plus, în ceea ce privește tratamentul TVA aferentă acestor cheltuieli, există, de asemenea, anumite reguli care trebuie respectate.

Prevederi legale

Potrivit prevederilor art. 25, alin. (3), lit. a) din Codul fiscal, au deductibilitate limitată „cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată (…) pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei”.

Așadar, baza de calcul a cheltuielilor de protocol se calculează după următoarea formulă:

Calcul deductibilitate cheltuieli de protocol = 2%* [(venituri totale – cheltuieli totale) + cheltuieli cu impozitul pe profit + cheltuieli de protocol (inclusiv TVA colectată)].

În ceea ce privește tratamentul fiscal la TVA aferent cheltuielilor de protocol, art. 270, alin. 8, lit. c) din Codul fiscal precizează că nu constituie livrare de bunuriacordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de (…) protocol, în condițiile stabilite prin normele metodologice”.

În normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, se precizează la punctul 7, alin. (12) lit. a) că „bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA”.

Tot în normele metodologice se precizează că un cadou poate să cuprindă unul sau mai multe bunuri oferite gratuit, iar dacă valoarea cadoului oferit depășește plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, persoana impozabilă va colecta TVA pentru depășire, dacă taxa aferentă bunurilor acordate cadou a fost dedusă în amonte. Colectarea TVA se va efectua prin autofacturare și se va include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul.

Aspecte practice

Societățile trebuie să acorde mare atenție asupra cheltuielilor pe care le înregistrează pe cont de protocol.

Cheltuielile de protocol se referă la acele cheltuieli efectuate de societăți în relație cu diverși parteneri de afaceri sau potențiali parteneri de afaceri.

De exemplu, exista situații în care societățile înregistrează diverse cheltuieli efectuate cu angajații (mese servite, fructe, cafea, apă, bauturi răcoritoare etc.) drept cheltuieli de protocol. Atragem atenția asupra faptului că aceste costuri nu reprezintă cheltuieli de protocol, ci reprezintă cheltuieli efectuate pentru angajați și se vor înregistra pe conturi de personal și vor urma tratamentul fiscal similar veniturilor din salarii.

În concluzie, costurile înregistrate de societăți pe conturi de cheltuieli de protocol trebuie să respecte strict această destinație, iar acestea sunt deductibile fiscal la calculul profitului impozabil, în limitele prevăzute mai sus.
Articol publicat prima oara pe Avocatnet.ro.

Suntem soluția eficientă în oferirea de servicii complexe de evaluare și consultanță pentru clienții corporativi. Echipa noastră de specialiști asistă clienții în soluționarea diverselor spețe cu impact fiscal.

By |2018-01-15T12:54:06+00:0010 ianuarie 2018|Newsflash|0 Comments