Care este regimul corect de TVA în cazul activităților de negociere financiar-bancară

În practică pot exista situații în care serviciile de intermediere a activităților de negociere financiar-bancară primesc un tratament eronat din punct de vedere fiscal, fiind încadrate în categoria serviciilor scutite de TVA fără drept de deducere. Aceste situații se datorează, de cele mai multe ori, prevederilor contractuale ce sunt formulate în așa fel încât nu se [...]