În ultimii ani, România a reprezentat și reprezintă în continuare un mediu foarte bun pentru dezvoltarea industriei IT, tot mai multe companii străine mutând activitatea din domeniul IT (activități de programare, producție soft-uri etc.) în România.

Conform unui studiu al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii, cifra de afaceri a sectorului de software și servicii IT a crescut cu 11,3% în 2016, față de 2015, iar pentru anul 2017 se așteaptă o depășire a pragului de 4 miliarde de euro.
Contextul creșterii industriei este favorizat și de prevederile fiscale favorabile ce vizează regimul de taxare a salariaților care desfășoară o serie de activități în domeniul IT.

Prevederi legale

Conform prevederilor Codului fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii sau asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare programe pentru calculator.

Încadrarea în categoria acestor tipuri de activități în legătură cu care se acordă scutirea de impozit de venit este obligația angajatorului, conform reglementărilor prevăzute printr-un ordin specific ce detaliază, din perspectivă practică, ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutire.

Condițiile de acordare a scutirii au fost modificate de-a lungul timpului, dar vizau și vizează, în principal, categoria de activități, de persoane și plafoanele pentru care se poate aplica scutirea.

Ceea ce este nou începând cu 1 iulie 2017 se referă la plafonul minim de venituri pe care angajatorul trebuie să le realizeze per fiecare angajat ce beneficiază de scutire, respectiv un plafon de 10.000 euro (de exemplu, conform Ordinului 217/2015 plafonul era de 10.000 dolari, în timp ce Ordinul 872/2016 nu prevedea un plafon).

Noutatea vizează și definirea activităților avute în vedere, astfel încât, începând cu 1 iulie 2017, „activitatea de creare programe (…) reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor” menționate în anexa Ordinului 409/2016. Anterior, definiția completată cu sintagma „în scopul realizării unui produs finit sau a unei componente a unui produs finit, destinat comercializării”.

În continuare, obiectul de activitate al angajatorului trebuie să fie unul dintre cele care au codurile CAEN prevăzute în mod specific de legislația aplicabilă, respectiv: cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209, în timp ce lista ocupațiilor eligibile rămâne neschimbată.

Aspecte practice

În practică, pentru a putea aplica scutirea de impozit pe venit reglementată de Codul fiscal, pe lângă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, angajatorul are obligația de a pregăti statul de plată pentru angajații scutiți în mod distinct, iar pentru fiecare dintre aceștia să pregătească un dosar care să cuprindă documente menite să demonstreze îndeplinirea condițiilor, documente precum:

  • actul constitutiv – în cazul operatorilor economici;
  • organigrama angajatorului;
  • fișa postului;
  • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de studii universitare;
  • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
  • statul de plată întocmit separat;
  • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
  • balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Este foarte important ca pentru fiecare dintre situațiile eligibile să vă asigurați că, pe de o parte, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de ordinul specific, iar, pe de altă parte, că sunt pregătite dosarele în discuție pentru fiecare angajat beneficiar al scutirii.

În practică, organele fiscale, în eventualitatea unei inspecții fiscale, pot cere analizarea dosarelor cu scopul de a determina în ce măsură condițiile de aplicare a scutirii sunt îndeplinite.
Articol publicat prima oara pe Avocatnet.ro.