Raportul pentru fiecare ţară în parte

Vă informăm că pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost publicate cele două formulare prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3049/2017 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, respectiv:

  1. RAPORTUL PENTRU FIECARE ŢARĂ ÎN PARTE, disponibil pentru a fi descărcat la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/404.html și
  2. NOTIFICARE privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv privind identitatea şi rezidența fiscală a entității raportoare a grupului de întreprinderi multinaționale, conform prevederilor pct. 7 și 8 din Secțiunea a II-a, Anexa 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, disponibil pentru a fi descărcat la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/405.html .

Raportarea pentru fiecare ţară în parte se aplică grupurilor de societăţi care au avut un venit consolidat total mai mare de 750.000.000 euro în anul precedent anului fiscal de raportare.

În cazul în care entitatea din România este cea aleasă din cadrul grupului pentru a realiza şi depune raportul pentru fiecare ţară, amenda pentru depunerea cu întârziere, furnizarea de informaţii incomplete sau incorecte sau nedepunerea raportului menţionat anterior variază între 30.000 lei şi 100.000 lei. Termenul de depunere pentru acest formular este stabilit a fi până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de societăţi, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit (declarația 101). De asemenea, acest formular trebuie depus şi în format digital (PDF).

În cazul în care entitatea din România nu este cea care realizează şi depune raportul pentru fiecare ţară, aceasta trebuie doar să depună la autorităţile fiscale competente formularul referitor la notificarea privind calitatea societăţii din România şi, respectiv, identitatea și rezidența fiscală a entității din cadrul grupului care realizează şi depune raportul pentru fiecare ţară. Termenul de depunere pentru acest formular este stabilit a fi până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de societăţi, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit (declarația 101).

 

Suntem soluția eficientă în oferirea de servicii complexe de evaluare și consultanță pentru clienții corporativi. Echipa noastră de specialiști asistă clienții în soluționarea diverselor spețe cu impact fiscal.

By |2018-01-15T12:20:55+00:0015 ianuarie 2018|Newsflash|0 Comments