Conform unui Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicat recent, ANAF anunţă propunerea de modificare a bazei de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale („CAS”) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate („CASS”) datorate de angajatori (în cotă de 15,8% – CAS şi 5,2% – CASS), începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

 

În mod specific, propunerea ANAF vizează introducerea unor noi prevederi conform cărora dacă venitul lunar brut al salariatului (realizat fie în regim de lucru cu timp parţial sau cu normă întreagă) este sub nivelul salariului minim brut pe ţară, atunci, la determinarea bazei lunare de calcul a CAS şi CASS datorate de angajatori, se va utiliza venitul reprezentând echivalentul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

 

De asemenea, Proiectul de Ordonanţă prevede faptul că, pentru anumite cazuri specifice precum elevi/studenţi, ucenici, persoane cu dizabilităţi, pensionari şi persoane care realizează venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte de muncă, aceste măsuri nu se aplică în condiţiile detaliate prin lege.

 

Conform Notei de fundamentare, printre motivele expuse de Guvern pentru adoptarea acestor măsuri, se numără şi scopul care vizează descurajarea/eliminarea „muncii la gri” practicată de anumiţi angajatori pentru a reduce sarcina fiscală, precum şi eliminarea inechităţilor existente faţă de angajatorii care încheie în mod corect contracte de muncă.

 

Echipa Darian DRS Tax vă stă la dispoziție pentru orice clarificări sau întrebări suplimentare.

 

Cu stimă,
Echipa Darian DRS Tax

Logo Darian DRS SA
Darian DRS Tax SRL
Bucharest
3-5 Ernest Juvara, 4th floor,
district 6, 060104
021.312.27.86
www.darian.ro