Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 706, a fost publicată Ordonanța nr. 23/2017 emisă de Guvernul României, privind plata defalcată a TVA (denumită în cele ce urmează „Ordonanța”).

Potrivit acestui mecanism, plățile și încasările de TVA aferente tranzacțiilor efectuate de persoanele impozabile române se realizează într-un cont de TVA dedicat, în timp ce plățile și încasările prețului (exclusiv TVA) se vor realiza într-un alt cont distinct.

 

Conform prevederilor Ordonanței, mecanismul privind plata defalcată a TVA este opțional în perioada
1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, urmând ca începând cu 1 ianuarie 2018 să fie obligatoriu.

Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care doresc să aplice prin opțiune sistemul pentru perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017 trebuie să notifice organul fiscal competent în această perioadă, iar aplicarea propriu-zisă va începe cu ziua următoare celei în care au fost înscrise de către ANAF în “Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA” – înscrierea se va face de ANAF în termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificării.

ConformOrdonanței, o companie poate deschide mai multe conturi de TVA, neexistând o limitare în acest sens. Conturile de TVA pot fi deschise la Trezorerie sau la o instituție de credit, care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de legislație.

 

Prezentăm, pe scurt, mecanismul de funcționare a sistemului privind plata defalcată a TVA

Pentru fiecare factură emisă de un furnizor, firma cumpărătoare va face două plăți:

  • O plată în contul curent, reprezentând valoarea produselor/serviciilor. Această plată se face din contul curent al beneficiarului.
  • O altă plată în contul de TVA, reprezentând valoarea TVA pentru produsele/serviciile în cauză. Această plată se face din contul de TVA al beneficiarului.

Din contul de TVA al unei firme se pot face, în general, doar două tipuri de operațiuni:

  1. Plata TVA către furnizorii firmei;
  2. Plata TVA către bugetul de stat (sumele datorate statului ca diferență între TVA colectată și TVA deductibilă din decontul de TVA).

În cazul în care, firma nu a dispus de suficiente fonduri în contul de TVA pentru plățile TVA către furnizori sau bugetul de stat și a suplimentat din fonduri proprii, atunci aceasta poate solicita restituirea sumelor din contul de TVA în contul curent al firmei, însă doar cu aprobarea ANAF acordată în urma unei cereri din partea firmei.

Menționăm faptul că nu se pot face retrageri de numerar (cash) din contul de TVA.

Ca regulă generală, toate facturile trebuie plătite către furnizori prin aplicarea sistemului privind plata defalcată a TVA în contul de TVA al acestora, cu excepția următoarelor:

  • Plățile în numerar, din partea persoanelor fizice sau juridice;
  • Plățile cu cardul sau cu substitute de numerar, din partea persoanelor fizice sau juridice.

În situațiile de mai sus, firmele care au încasat banii au obligația că în maxim 7 zile lucrătoare să depună TVA aferentă sumelor încasate în contul propriu de TVA.

 

Pentru persoanele care optează pentru aplicarea mecanismului plații defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, Ordonanța prevede urmatoarele facilități:

  • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
  • reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.

Un aspect important de reținut este faptul că nerespectarea prevederilor Ordonanței constituie contravenție, iar cuantumul acestora este semnificativ în funcție de prevederea legală nerespectată.

Spre exemplu, constituie contravenție, plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de către beneficiari în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția plății în termen de 7 zile. Dacă nu se corectează plata în termenul prevăzut, contravenția este sancționată cu amendă stabilită ca procent de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua plății eronate până la data corectării, dar nu mai mult de 30 de zile de la data plății eronate. Dacă nici dupa 30 de zile de la data plății eronate, aceasta nu este corectată, se aplică o amendă egală cu 50% din suma platită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

În concluzie, aplicarea sistemului privind plata defalcată a TVA presupune implementarea unei modalități de urmărire a trasabilității plăților/încasărilor de TVA pentru a obține o asigurare a faptului că sunt respectate prevederile legale.

 

Echipa Darian Tax vă stă cu plăcere la dispoziție pentru orice întrebări sau discuții cu privire la acest subiect.

 

Cu stimă,
Echipa Darian DRS Tax

Logo Darian DRS SA
Darian DRS Tax SRL
Bucharest
3-5 Ernest Juvara, 4th floor,
district 6, 060104
021.312.27.86
www.darian.ro