Vă informăm că recent au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative care au adus modificări/completări legislației fiscale din România, după cum urmează:

 • Legea 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, referitoare la amnistia fiscală pentru dezvoltatorii imobiliari persoane fizice;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.168/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, referitor la scutirea de impozit pentru IT-iști;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.132/2017 pentru modificarea Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.155/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% în sectorul agricol, ce vizează o nouă categorie de servicii și bunuri pentru care se aplică cota redusă de TVA.

În cele ce urmează redăm sumarul modificărilor:

 1. Legea 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale
  • în cazul tranzacțiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferențele de obligații fiscale principale, respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obținute pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, și neachitate până la data intrării în vigoare a legii;
  • sunt anulate obligații fiscale în materie de TVA aferente unor activități agricole desfășurate de persoane fizice, PFA-uri, întreprinderi individuale și familiale, stabilite ca urmare a depășirii plafonului de scutire de la plata TVA anterior datei de 31.12.2016;
  • persoanele care au efectuat plata obligațiilor fiscale pentru care se prevede anularea acestora, au dreptul la restituirea sumelor achitate;
 2. Ordinul nr. 1.168/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
  • va înlocui de la 1 februarie Ordinul comun nr. 409/4.020/737/703/2017;
  • de la 1 februarie 2018 la scutirea impozitului pe venit vor intra și salariații care dețin o diplomă acordată la finalizarea unei forme de învățământ superior de scurtă durată și cei care dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate cu condiția esențială ca aceștia să presteze una din activitățile de creare programe pentru calculator din anexa ordinului;
  • lista cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator a fost suplimentată cu 2 noi funcții, respectiv programator ajutor și analist ajutor;
 3. Ordinul 3.132/2017 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
  • conform acestui ordin, se extinde aria serviciilor și bunurilor pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% cu 42 de servicii agricole (de exemplu fertilizat, arat, discuit, semănat, greblat etc) și cu livrarea de pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării care se încadrează în anumite categorii de calitate.