Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 780 din 03.10.2017 a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 (“OMFP nr. 2.856/2017 ”), care reglementează următoarele aspecte cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA:

  • aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA;
  • aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat;
  • stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Prevederile OMFP nr. 2.856/2017 intră în vigoare începând cu luna octombrie 2017 şi abrogă procedura anterioară pentru înregistrarea în scopuri de TVA reglementată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 605/2017.

 

Conform noilor prevederi, persoanele care doresc înregistrarea în scopuri de TVA sunt supuse evaluării riscului fiscal de către organele fiscale competente potrivit unor criterii ce vizează aspecte precum: (i) sediul societăţii, (ii) informaţii cu privire la asociaţi/administratori referitoare la implicarea acestora în societăţi în insolvență/faliment, în inactivitate fiscală, în inactivitate temporară la RECOM, în cazuri de respingere/anulare a înregistrarii în scopuri de TVA, (iii) obligații fiscale restante, contravenții, infracțiuni, venituri, rezidența fiscală atât din punctul de vedere al societăţii, cât şi al asociaţilor/administratorilor, (iv) informaţii cu privire la contul bancar, activitatea desfășurată, serviciile contabile şi numărul de salariați la nivelul societăţii.

De asemenea, sunt reglementate şi criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care autorităţile fiscale constată că o societate prezintă risc fiscal ridicat (aceste criterii fiind similare cu cele prezentate mai sus, însă într-un număr mai redus).

Echipa Darian Tax vă stă cu plăcere la dispoziție pentru orice întrebări sau discuții cu privire la acest subiect.

Cu stimă,
Echipa Darian DRS Tax

Darian DRS AUDIT vă poate ajuta în organizarea și exercitarea auditului intern.

 

Echipa Darian DRS AUDIT vă stă cu plăcere la dispoziție pentru orice întrebări sau discuții cu privire la acest subiect.

 

Cu stimă,
Echipa Darian DRS Tax

Logo Darian DRS SA
Darian DRS Tax SRL
Bucharest
3-5 Ernest Juvara, 4th floor,
district 6, 060104
021.312.27.86 darian@darian.rotaxe@darian.ro

audit@darian.ro

www.darian.ro