Vă informăm că a fost publicat recent în Monitorul Oficial, Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, nr. 2.236 din 2 august 2017, privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță.

 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018, toți contribuabilii au obligația să depună declarațiile fiscale prin mijloacele electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță, excepție făcând persoanele fizice care depun declarații de impunere utilizate în procesul de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale. Anterior, această obligație era doar a contribuabililor mari și mijlocii.

 

Așadar, următoarele declarații fiscale se vor transmite electronic obligatoriu pe site-ul ANAF, începând cu data menționată mai sus:

 • 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
 • 101 “Declarație privind impozitul pe profit”;
 • 120 “Decont privind accizele”;
 • 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, venituri din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
 • 207 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;
 • 208 ”Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;
 • 300 “Decont de TVA”;
 • 301 “Decont special de TVA”;
 • 307 “Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA”;
 • 311 “Declarație privind TVA colectată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal”;
 • 390 VIES “Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;
 • 394 “Declarație informativă livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de personele înregistrate în scopuri de TVA”;
 • 710 “Declarație rectificativă”.

Echipa Darian Tax vă stă cu plăcere la dispoziție pentru orice întrebări sau discuții cu privire la acest subiect.

 

Cu stimă,
Echipa Darian DRS Tax

Logo Darian DRS SA
Darian DRS Tax SRL
Bucharest
3-5 Ernest Juvara, 4th floor,
district 6, 060104
021.312.27.86
www.darian.ro