În practică, există situaţii în care societăţile organizează diverse activităţi sub forma unui concurs/campanii promoţionale la nivelul partenerilor lor de afaceri ce pot fi legate de stimularea vânzărilor, identificarea unor idei pentru noi produse/servicii etc.

De cele mai multe ori, recompensele/premiile acordate de societăţi la finalizarea acestor concursuri/campanii promoţionale sunt încadrate sub forma veniturilor din premii şi impozitate în consecinţă.

Atragem atenţia asupra faptului că în aceste situaţii, societăţile trebuie să analizeze, în primul rând, substanţa acestor sume astfel încât, să le încadreze în categoria corectă de venituri şi să le impoziteze în mod corespunzător.

Prevederi legale

Prezentăm în cele ce urmează, prevederile legale cu privire la definiţiile veniturilor din premii, respectiv a veniturilor din alte surse.

Veniturile din premii

Veniturile din premii sunt definite conform prevederilor art. 108 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ca fiind veniturile obţinute din concursuri, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, precum şi din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

Mai mult, Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal aferente acestui articol specifică categoriile de venituri în bani/natură care pot fi considerate şi impozitate la nivelul persoanelor fizice beneficiare ca venituri din premii, precum:

a. venituri sub formă de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultură, ştiinţă şi artă la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naţionale sau internaţionale, concursuri pe meserii sau profesii;

b. anumite venituri sub formă de premii în bani şi/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialiști prevăzuţi în legislaţia în materie, pentru rezultatele obţinute la competiţii sportive interne şi internationale;

c. venituri impozabile obţinute din jocuri de noroc.

Veniturile din alte surse

În ceea ce priveşte veniturile din alte surse, conform art. 114 din Codul fiscal, în această categorie intră acele sume identificate ca fiind impozabile şi care nu pot fi incluse în celelalte categorii de venituri supuse impozitului pe venit.

Aspecte practice

Pentru a evidenţia importanţa încadrării veniturilor în categoria corectă în vederea impozitării, vom lua ca exemplu situaţia unei societăţi care a decis să organizeze un concurs în rândul colaboratorilor săi, agenţi de vânzări, pentru a îşi spori volumul de vânzări. Astfel, în funcţie de performanţele colaboratorilor, primii trei clasaţi urmează sa fie recompensaţi prin cadouri precum excursii, laptopuri sau telefoane.

În acest sens, societatea a elaborat şi un regulament al concursului pentru a reglementa organizarea acestuia, calificând această campanie ca fiind în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

Prezentăm în cele ce urmează aspectele ce ar trebui avute în vedere din perspectiva reglementărilor fiscale.

Aspecte privind Regulamentul de campanie

  • Organizarea campaniei promoţionale are la bază OG 99/2000, însă această ordonanţă reglementează activitatea de comerţ şi practicile de comerţ adresate consumatorilor finali, astfel cum este prevăzut în ordonanţă. Cu alte cuvinte, se poate aplica doar în cazul practicilor comerciale ce vizează vânzări directe către consumatorii finali (definiţi de OG 99/2000 drept persoane fizice sau grup de persoane fizice, care cumpără, dobândesc, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii profesionale);
  • Având în vedere dispoziţiile OG 99/2000, considerăm ca reglementările sale nu sunt aplicabile în cazul specific al societăţii, întrucât campania vizează stimularea vânzărilor faţă de agenţii de vânzări, care nu reprezintă consumatori în accepţiunea OG 99/2000 – astfel, tratamentul fiscal aplicabil nu are în vedere OG 99/2000.

Implicaţii din perspectiva impozitului pe venit

  • Având în vedere cele de mai sus, un astfel de venit nu poate fi încadrat în categoria veniturilor din premii;
  • Plecând de la prezumția că agenţii de vânzări îndeplinesc criteriile de independenţă prevăzute prin art. 7, pct. 3 din Codul fiscal, aceste venituri se încadrează în categoria veniturilor din alte surse, fiind subiect de impozit pe venit în cotă de 16% aplicată asupra venitului brut, precum şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (dacă este cazul, în condiţiile specificate de lege) – impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor (sub forma premiilor) de către plătitorii de venituri şi reprezintă impozit final.

Implicaţii din perspectiva impozitului pe profit

  • Având în vedere faptul că această campanie derulată de societate nu poate fi calificată ca şi campanie publicitară, există riscul ca autorităţile fiscale să considere cheltuielile cu achiziţia produselor acordate de societate agenţilor săi de vânzări drept cheltuieli de protocol (deductibile în limita unei cote de 2% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cele de protocol).

Implicaţii din perspectiva TVA

  • Având în vedere natura premiilor acordate de societate în cadrul campaniei promoţionale, respectiv natura de cadouri acordate în cadrul unor acţiuni de protocol, din perspectiva TVA, conform art. 270 din Codul fiscal, „acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare” nu constituie livrare de bun, şi deci nu se autocolectează TVA, „dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA”. În aceste condiţii, pentru bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol, se va autocolecta TVA pentru valoarea care depăşeşte 100 de lei, pentru fiecare cadou în parte.

În concluzie, atunci când societăţile doresc aplicarea unei practici pentru stimularea vânzărilor, spre exemplu, sub forma unei campanii/concurs, acestea ar trebui să acorde atenţie, în primul rând, substanţei acestor venituri astfel încât, să le încadreze în categoria corectă de venituri şi să le impoziteze în mod corespunzător.
Articol publicat prima oara pe Avocatnet.ro.