Încă de la începutul anului 2017, ANAF a anunțat faptul că a efectuat analize de risc pentru a selecta societăți, mari contribuabili, care vor fi verificați. Conform unui comunicat al ANAF, au fost selectați 108 contribuabili mari, iar principalul criteriu utilizat în cadrul analizei a fost riscul asociat prețurilor de transfer. Se observa așadar că prețurile de transfer reprezintă un domeniu tot mai mult vizat de autoritățile fiscale, domeniu ce poate genera riscuri fiscale în rândul oricărui tip de contribuabil.
În contextul verificărilor ANAF și în spiritul obiectivului de combatere a evaziunii și fraudei fiscale, se observă că activitatea de inspecție fiscală este tot mai dinamică, iar acest lucru este întărit și de rezultatele ANAF aferente inspecțiilor fiscale efectuate de autorități în cursul trimestrului 1 al anului 2017, publicate într-un comunicat de presă recent:

 • 42.000 verificări (persoane fizice și juridice) cu 13,26% mai multe decât în trimestrul 1 2016;
 • 2.065,07 mld lei – sumă atrasă la bugetul general consolidat;
 • 648,95 mld lei – pierdere fiscală diminuată;
 • 10.300 amenzi contravenționale în sumă totală de 49,31 mil lei cu 18,17% mai mult decât in trimestrul 1 2016;
 • 12.469 amenzi încasate în sumă totală de 50,57 mil lei cu 36,98% mai mult decât în trimestrul 1 2016;
 • 780 sesizări pentru verificări suplimentare cu prejudicii totale de 1.491,45 mil lei.

Deși rezultatele vizează toate ariile în materie fiscală, neexistând la acest moment date concise cu privire la rezultatele verificărilor în domeniul prețurilor de transfer, notăm că această tematică este de interes în cazul inspecțiilor fiscale.

Prevederi legale

Prețurile de transfer vizează tranzacțiile intra-grup care pot ajunge sub lupa autorităților fiscale, ce pot solicita documentarea respectării principiului valorii de piață potrivit art. 108, alin. (2) din Codul de procedură fiscală: „în vederea documentării respectării principiului valorii de piață contribuabilul/plătitorul care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/plătitorul are obligația de a prezenta dosarul prețurilor de transfer„.

Cuantumul tranzacțiilor pentru care societățile au obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conținutul dosarului prețurilor de transfer, precum și condițiile în care se solicită acesta sunt reglementate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 446/2016. Tot prin acest act administrativ-fiscal este stabilită și procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.

În cazul în care societățile nu respectă obligațiile de întocmire a dosarului prețurilor de transfer în condițiile și la termenele prevăzute prin Ordinul președintelui ANAF nr. 446/2016, precum și nu respectă obligația de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin. (2), acest fapt constituie contravenție și se sancționează precum urmează:

 • amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru contribuabili mijlocii și mari;
 • amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Aspecte practice

Cum ne pregătim?

În primul rând, înainte de analiza preţurilor de transfer, în cadrul unei inspecţii fiscale se vor analiza documentele justificative – existenţa şi forma lor. Din acest motiv, societățile ar trebui să aibă pregătite contractele (cu toate actele adiţionale şi anexele), facturile (împreună cu situaţii de lucrări, devize, fişe de pontaj etc.) şi orice alte documente necesare pentru a susţine tranzacţionarea fizică a bunurilor sau furnizarea serviciilor.

În absenţa documentelor justificative, inspectorii fiscali ar putea considera nedeductibile cheltuielile aferente, iar documentaţia preţurilor de transfer devenind inutilă în această situaţie pentru tranzacţiile respective.

De asemenea, dacă documentele prezentate nu sunt întocmite în mod corespunzător (spre exemplu, prevederile contractuale nu sunt suficient de clare), inspectorii fiscali ar putea proceda la reîncadrarea unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al acesteia (conform art. 11, alin. (1) din Codul fiscal).

În acest sens, recomandarea ar fi ca toate documentele justificative unei tranzacții și în special contractele încheiate cu societățile din grup să fie verificate atât din punct de vedere juridic/comercial, cât și din punct de vedere fiscal.

Atragem atenția asupra faptului că este deosebit de important delegarea persoanelor implicate în relația cu autoritățile fiscale – recomandabil ar fi sa fie atât o persoană din departamentul tehnic pentru a descrie procesul operațional și modalitatea de funcționare a afacerii, cât și o persoană din departamentul financiar-contabil care să prezinte inspectorilor fluxul tranzacțional și din acest punct de vedere.

Avantajele întocmirii dosarului prețurilor de transfer

De asemenea, subliniem și faptul că deși legislația în materie de prețuri de transfer prevede anumite termene de prezentare a dosarului, care pot fi extinse în baza unei solicitări, în practică, autoritățile fiscale nu acordă termenele maxime de prezentare a dosarului decât în situații excepționale. Astfel, de cele mai multe ori, în practică, termenele acordate de inspectorii fiscali se dovedesc a fi insuficiente, luând în considerare toate demersurile necesare realizării dosarului preţurilor de transfer.

Prin urmare, o abordare prudentă pentru societățile care desfășoară tranzacții intra-grup ar fi să întocmească din timp dosarul preţurilor de transfer, care prezintă și numeroase avantaje, prin care ar fi:

 • procesul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer poate fi un exercițiu util pentru a simula o inspecție fiscală;
 • societatea cunoaște situația reală a prețurilor utilizate în tranzacțiile intra-grup, ariile de risc la care este expusă și poate luate anumite decizii în acest sens;
 • societatea poate identifica oportunități de optimizare fiscală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ce sancțiuni riscăm în caz de neconformare?

Așadar, după cum am menționat mai sus, societățile care nu respectă prevederile legale pentru întocmirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer vor fi în primul rând sancționate contravențional cu amendă.

Însă, în același timp, autoritățile fiscale pot proceda și la ajustarea prețurilor de transfer în cazul în care prețurile practicate în tranzacțiile intra-grup nu se încadrează în intervalul de piață. O astfel de ajustare poate afecta semnificativ activitatea de afaceri a societății deoarece:

 • ajustarea prețurilor intra-grup atrage după sine, de cele mai multe ori, stabilirea unor obligații fiscale principale de plată din perspectiva impozitului pe profit, precum și dobânzi și penalități de întârziere aferente – în multe cazuri, cu impact semnificativ asupra fluxurilor de numerar. Dacă societatea este în poziție de pierdere, atunci se va diminua pierderea fiscală de reportat în anii următori;
 • ca și consecință a afectării fluxurilor de numerar, obiectivele investiționale pot fi stopate, iar indicatorii de performanță ar putea suferi, de asemenea;
 • sunt afectate toate societățile din grup, întrucât ajustările se fac “în oglindă” și la societățile din grup cu care sunt desfășurate tranzacții.

Articol publicat prima oara pe Avocatnet.ro.