În contextul anunțurilor publicate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cu privire la planificarea multor inspecții fiscale, în special în rândul contribuabililor mari și mijlocii, dar și a plasării problematicii prețurilor de transfer în topul chestiunilor de interes în cadrul Programului de guvernare, atragem atenția asupra importanței pregătirii din timp a dosarului prețurilor de transfer.

Prevederi legale

În cazul marilor contribuabili care desfășoară tranzacții intra-grup ce depășesc plafoanele specifice stabilite de Ordinul nr. 442/2016 (enumerate la paragraful următor), dosarul prețurilor de transfer aferent unui an fiscal trebuie pregătit (atenție, nu depus!) până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit (26 martie 2018 pentru anul 2017).

Începând cu inspecţiile fiscale desfăşurate în anul 2017, dosarul preţurilor de transfer poate fi solicitat oricând după termenul legal pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit pentru anul precedent, având ca termen de prezentare zece zile calendaristice, pentru tranzacţiile care au depăşit următoarele plafoane:

  • 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
  • 250.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
  • 350.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

În cazul marilor contribuabili care desfășoară tranzacții intra-grup ce nu depășesc plafoanele specifice, precum și în cazul contribuabililor mici și mijlocii, termenul pentru prezentarea dosarului prețurilor de transfer este cuprins între 30 și 60 de zile de la data solicitării (strict în cadrul unei inspecții fiscale), cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea societății, cu cel mult 30 de zile.

Aspecte practice

Prin urmare, întrucât termenul de 25 martie 2017, ce vizează marii contribuabili, a trecut, aceștia se pot aștepta oricând să li se solicite dosarul prețurilor de transfer pentru 2016, dacă întrunesc condițiile de mai sus, având doar zece zile la dispoziție din momentul solicitării pentru a-l prezenta Fiscului. La data prezentului articol, mediul de afaceri, prin grupuri de lucru, a inițiat deja un dialog prin adrese scrise cu autoritățile privind extinderea termenului până la 30 iunie 2017 sau orice altă dată dintr-o perioadă care nu este atât de încărcată pentru departamentele financiare, însă, în urma analizei, autoritățile au luat decizia menținerii termenului de 25 martie 2017.

Subliniem că, în practică, autoritățile fiscale nu acordă termenele maxime de prezentare a dosarului decât în situații excepționale (pentru tranzacții intra-grup numeroase și/sau de o complexitate ridicată) și totodată aceeași abordare vizează și termenul de prelungire solicitat, astfel încât rareori se poate beneficia de termenul maxim de 90 de zile (60 zile + 30 zile prelungire).

Chiar şi un interval de 90 zile calendaristice se dovedește a fi insuficient în anumite situații, luând în considerare toate demersurile practice necesare realizării dosarului preţurilor de transfer:

  • solicitarea ofertelor din partea consultanţilor;
  • selectarea consultantului;
  • analizarea şi negocierea contractului;
  • centralizarea şi furnizarea informaţiilor;
  • analizarea informaţiilor despre piaţă; şi
  • redactarea dosarului în sine.

Astfel, o abordare prudentă pentru societățile care desfășoară tranzacții intra-grup ar fi să analizeze oportunitatea întocmirii din timp a dosarului preţurilor de transfer pentru toată perioada neprescrisă din perspectiva impozitului pe profit, în lumina interesului susţinut al ANAF şi al perioadelor de timp relativ scurte oferite pentru întocmire și prezentare.

Această abordare este şi mai importantă pentru societăţile care nu vor fi supuse inspecţiei fiscale până la finalul anului 2017 şi ar putea să se confrunte ulterior, la începutului anului 2018, cu situaţia foarte dificilă de a desfăşura, pe lângă toate activităţile obişnuite privind închiderea situaţiilor financiare şi auditarea acestora, şi efortul necesar centralizării informaţiilor şi documentelor solicitate pentru întocmirea dosarului preţurilor de transfer.

Articol publicat prima oara pe Avocatnet.ro.