Diferențierea facută de Codul Fiscal între valoarea justă din contabilitate și valoarea impozabilă a clădirilor, a indus în companiile antreprenoriale tendința de a se reveni la utilizarea valorii juste bazată pe costul istoric. Fără grija reevaluării periodice, aceste companii intră în capcana testelor de rentabilitate, care la cererea auditorilor pot fi anuale, iar economia de costuri să nu se mai justifice.