Odată cu introducerea noului ordin referitor la cerințele pentru documentația prețurilor de transfer (Ordinul nr. 442/2016 al președintelui ANAF), au fost introduse anumite completări față de vechiul ordin (nr. 222/2008), dar au apărut și anumite prevederi noi, care au fost discutate și în cadrul AmCham.

Principalele avantaje ale noilor prevederi sunt:

  • stabilirea cu un grad mai mare de claritate a modalității de ajustare/estimare a prețurilor de transfer, fiind utilizată noțiunea de interval de comparare, ceea ce implică realizarea unui studiu de analiză comparativă, și fiind prevăzute situațiile în care sunt identificate și cel mult trei valori comparabile din piață – în abordarea anterioară, era utilizată media aritmetică a trei tranzacții similare, fără a fi luate în considerare situațiile în care există mai multe sau mai puține valori referitoare la nivelul pieței;
  • limitarea informaților a căror absență duce la considerarea dosarului prețurilor de transfer ca fiind incomplet („lipsa datelor necesare organului de inspecție fiscală pentru a stabili dacă prețurile de transfer practicate respectă principiul valorii de piață”) – în abordarea anterioară, nu exista nicio precizare limitativă și o documentație ar fi putut fi considerată incompletă în absența oricărui element din lista celor cerute.

Prevederile Ordinului nr. 442/2016 se aplică pentru toate inspecțiile fiscale demarate după data de 1 ianuarie 2016. Pentru inspecțiile fiscale începute anterior, se aplică în continuare prevederile vechiului ordin (nr. 222/2008). Rămâne în acest moment în discuție ce se va întâmpla cu documentațiile care au fost deja întocmite de către societăți, înainte de intrarea în vigoare a noilor cerințe. Diferențele impuse de noile prevederi nu sunt semnificative, însă ar putea face obiectul unei solicitări de informații suplimentare în cadrul unei inspecții fiscale.

Pragurile de semnificație precizate la art. 2 și impuse pentru pregătirea contemporană a documentației prețurilor de transfer se aplică separat pentru fiecare categorie de tranzacții precizată în Ordinul nr. 442/2016 (dobânzi, servicii și bunuri corporale sau necorporale) și separat pentru achiziții și vânzări. Astfel, documentarea contemporană este necesară doar pentru categoria de tranzacții unde a fost depășit pragul de semnificație și nu pentru absolut toate tranzacțiile desfășurate cu părțile afiliate. Totuși, rămân de analizat și aspectele referitoare la rentabilitatea (din puncte de vedere al timpului petrecut pentru sistematizarea informațiilor și al costurilor cu întocmirea și armonizarea mai multor documente separate) de a întocmi în mai multe etape documentația aferentă unui exercițiu financiar.

Au fost introduse și praguri de semnificație sub care un contribuabil ar putea să pregătească o documentație simplificată pentru prețurile de transfer. Momentan nu este precizat prin lege ce ar trebui să includă o astfel de documentație simplificată. Așadar, va trebui pregătită o documentație completă a prețurilor de transfer și în acest caz.

Ca ultim aspect important introdus prin Ordinul nr. 442/2016, s-a introdus expres posibilitatea de a utiliza date anuale sau multianuale în cadrul analizei comparabilelor, contribuabilul fiind obligat doar să argumenteze abordarea avută. Pentru analiza datelor societății analizate, este în continuare dorită abordarea anuală.

Utilizarea datelor multianuale este abordarea preferată la nivelul EU Joint Transfer Pricing Forum pentru a stabili tendința pieței.