Câteva considerații legate de necesitatea și oportunitatea repatrierii rezervei de aur a Băncii Naționale.