Nu sunt puține situațiile în care activele din patrimoniul unei companii sunt închiriate unor entități afiliate. De cele mai multe ori valoarea contabilă a acestor active nu este corelată cu nivelul chiriei contractuale, sau invers, motiv pentru care se recomandă întocmirea unei analize a chiriei în raport cu valoarea de piață/justă a activelor. Mai mult, acest studiu va putea reprezenta ca şi bază de pornire pentru dosarul prețurilor de transfer, un document cerut de legislaţia fiscală în vigoare atât marilor contribuabili cât și celorlalte companii cu tranzacţii între persoane afiliate.

Echipa Darian este un partener de încredere care vine în ajutorul clienților săi cu o experiență relevantă în întocmirea dosarelor ce vizează prețurile de transfer și a studiilor cu privire la estimarea valorii activelor.

Ilie Baciu
MAA Senior Valuer-EI, EPI, VE