De foarte multe ori, atunci când se achiziţionează o proprietate imobiliară, compania înregistrează activele achiziţionate la valoarea menţionată în contractul de vanzare-cumparare. Asta înseamnă că dacă în contract este menţionat doar preţul total de vânzare, compania achizitoare nu poate să defalce preţul pe componentele de bază: teren şi construcţii în vederea primei recunoaşteri în contabilitate. În cel mai bun caz, se menţionează care este valoarea terenului şi care este valoarea construcţiilor, dar fară a se menţiona valoarea fiecărui element de activ în parte. Dacă pe amplasament se regăsesc mai multe construcţii, fiecare construcţie ar trebui înregistrată sub un numar de inventar distinct şi având alocată corespunzator o valoare.

Acest lucru se poate realiza de către un evaluator autorizat de proprietăţi imobiliare, care în urma analizei realizate, va putea aloca preţul total de tranzacţie pe fiecare element component.

Echipa Darian are o experienţă vastă în astfel de situaţii, aducând valoare adaugată prin consultanţă oferită clienţilor săi aflaţi într-una din situaţiile descrise. Suntem un partener de încredere pe tot parcursul realizării tranzacţiei imobiliare, înca de la momentul negocierii, inclusiv prin due-dilligence – şi până la cel al înregistrării achiziţiei în contabilitate.

Andreea Suciachi
MAA Senior Valuer-EI, EPI, EBM, VE