Odată cu apariția noului cod fiscal și a noilor reguli de stabilire a valorilor impozabile a clădirilor, companiile au început să fie mai atente la definiția clădirii din acest cod.
Astfel, multe din companii au descoperit că au declarat și plătit impozit ani la rând pe diverse construcții speciale care nu se încadrează în definiția clădirilor. Acum, pentru a regulariza această situație, apelează la consultanți fiscali și evaluatori ca să evite potențiale conflicte cu consiliile locale pe aceasta temă.