Modificarea codului fiscal și separarea valorilor impozabile ale clădirilor de valorile contabile a avut ca efect renunțarea, în multe cazuri, la modelul de evidență bazat pe reevaluarea activelor, fără a se lua în considerare potențialele reduceri ale sursei de finanțare din amortizare.
Acest lucru arată cât de tare e legat modul de a face business în România de evitarea plății impozitelor și nu de soluții pentru dezvoltare.