Ca urmare a modificării criteriilor ce trebuie îndeplinite pentru ca o societate să fie încadrată ca și mare contribuabil (printre care introducerea criteriului afilierii directe cu un mare contribuabil), lista marilor contribuabili a fost semnificativ extinsă, de la 1418 societăți în 2016 la 2940 societăti în 2017.
Sub condiția îndeplinirii anumitor condiții de volum în ceea ce privește anumite tranzacții intra-grup și noii mari contribuabili au obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer, pentru anul 2017, până la data de 26 martie 2018.