Ministerul Finanțelor Publice are în lucru elaborarea Codului economic al României, care potrivit Programului de guvernare 2017-2020, urmăreşte includerea tuturor legilor care vizează domeniul economic într-un pachet legislativ unitar.
Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea de înființare a societăților comerciale, Legea evaziunii fiscale și toate celelalte legi cu caracter economic vor face parte din noul Cod economic.