Modificarea codului fiscal și separarea valorilor impozabile ale clădirilor de valorile contabile a avut ca efect renunțarea, în multe cazuri, la modelul de evi­dență bazat pe reevaluarea activelor, fără a se lua în considerare potențialele reduceri ale sursei de finanțare din amortizare.
Modul de a face business în România e legat uneori de evitarea plății impozitelor și nu de soluții pentru dezvoltare.