Influenţa pe care valoarea justă a activelor şi duratele de viaţă a acestora o pot exercita asupra profitului net anual al companiilor.

Rolul unui consultant în evaluare poate face ca recalcularea duratelor de viață ale mijloacelor fixe corelat cu reevaluarea activelor să aibă un impact pozitiv în profitul net și implicit pe sumele ce pot fi alocate acționarilor sub formă de dividende.