1. Informații referitoare la reclamant

2. Descrierea serviciului

3. Problema întâlnită

4. Soluționare cerută

5. Dată

6. Anexe