Intensificarea inspecțiilor fiscale în domeniul transporturilor rezultate cu reîncadrarea diurnelor

Recent au fost desfășurate inspecții fiscale la nivelul mai multor transportatori din România, rezultate cu reîncadrarea și taxarea diurnelor ca și venituri de natură salarială. În contextul recentelor controale fiscale, recomandăm societăților care activează în domeniul transportului să efectueze o analiză aprofundată pentru a stabili dacă sunt supuse riscului unei potențiale reclasificări a [...]