Consultanţă Legală2019-01-11T09:57:01+00:00

CONSULTANȚĂ LEGALĂ

Mai sus decât sigla Darian, nu vor fi decât norii.

 • Consultanță juridică privind aspectele de reglementare referitoare la desfășurarea activităților de către companii active în domeniul energiei (electricitate, petrol și gaze), inclusiv în legătură cu respectarea reglementărilor de mediu;
 • Asistență și consultanță juridică în procedura de obținere a licențelor, autorizațiilor, permiselor și aprobărilor pentru desfășurarea activităților în domeniul energiei electrice, petrolului și gazelor;
 • Asistență și consultanță în legătură cu o gamă largă de aspecte specifice de reglementare din industria medicală;
 • Redactarea și negocierea diferitelor tipuri de contracte comerciale, începând de la contracte de producție și distribuție, asocieri în participațiune și contracte de externalizare până la contracte de servicii medicale;
 • Asistență completă în cadrul procedurilor de achiziții societare, începând de la constituirea bazelor de date, due diligence pentru vânzători sau cumpărători, până la asistența în cadrul procesului de negociere al contractelor de vânzare de acțiuni / parti sociale si a celorlalte documente aferente tranzactiei, iinclusiv documentația de finantare sau notificarea concentrărilor economice la Consiliul Concurenței.
 • Structurarea si implementarea proiectelor de restructurare/reorganizare, precum proiecte de divizare sau de fuziune sau operatiuni complexe de reorganizare;
 • Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești din România și a altor autorități publice și părți interesate (de exemplu, acționari, creditori, Registrul Comerțului, Consiliul Concurenței, autoritățile de reglementare, sindicatele, parteneri) in legatura cu implementarea achizitiilor de actiuni/parti sociale sau a operatiunilor de reorganizare;
 • Structurarea, redactarea si negocierea contractelor de cesiune de active sau/și transfer de business;
 • Asistență corporativă generală.
 • Asistență juridică cu privire la încadrarea, protejarea și reglementarea noilor produse tehnologice dezvoltate de clienți în funcție de prevederile normative actuale;
 • Consultanță juridică în ceea ce privește protecția, încheierea, acordarea de licențe / subcontractarea, utilizarea, transferul și reprezentarea în fața instanțelor de judecată din România în legătură cu un spectru larg de drepturi de autor, mărci comerciale, desene sau modele, precum și software, mărci comerciale, invenții;
 • Consultanță juridică în legătură cu funcționarea, transferul și protejarea bazelor de date și a programelor de calculator, a site-urilor web, a aplicațiilor mobile, a platformelor de comerț electronic și marketplace, a semnăturilor electronice și a conținutului media.

Asistență cu privire la diferite aspecte legate de ocuparea forței de muncă și respectiv reorganizare societară, în ceea ce îi privește pe angajatori:

 • Elaborarea acordurilor de muncă și asistență în negocierea acestora;
 • Pregătirea și negocierea contractelor colective de muncă;
 • Pregătirea reglementărilor și a regulamentelor interne;
 • Redactarea și negocierea actelor adiționale la contractul individual de muncă referitoare la clauze speciale (clauza de neconcurență, clauza de loialitate, clauza de formare profesională, clauza de mobilitate etc.)
 • Consultanță și asistență specializată în cadrul procedurilor de concediere colectivă;
 • Asistență în cadrul procedurilor specifice de HR;
 • Asistență în cadrul procedurilor de detașare transfrontalieră atât în ceea ce privește demersurile de realizat de către angajator, cât și de salariat, redactare si negociere contracte de detasare ca urmare a externalizarii resurselor de muncă;
 • Consultanță și asistență în cadrul procedurilor de transfer de întreprindere.

Asistența cu privire la contractele individuale de muncă și asigurarea unei protecții eficiente a angajatului:

 • Redactarea și negocierea contractelor individuale de muncă sau a contractelor de management, pentru implementare unei relații contractuale care să asigure protecția adecvată intereselor angajaților, inclusiv a salariaților ce au poziții de management;
 • Asistență juridică legată de încetarea contractelor individuale de muncă prin toate modalitățile prevăzute de Codul Muncii, încheierea de acorduri de încetare între salariați și angajatori, inclusiv negocierea pachetelor compensatorii la incetarea relațiilor de muncă, etc.
 • Asistență juridică și reprezentare în procedurile alternative de soluționare a disputelor clienților inclusiv în procedurile de arbitraj național și internațional;
 • Asistență juridică și reprezentare în litigii comerciale, inclusiv litigii generate de concurenţa neloială;
 • Asistență juridică și reprezentare în litigii civile, precum litigiile survenite în legătură cu protecția juridică a dreptului de proprietate sau litigii privind interpretarea, executarea și/sau contestarea contractelor civile;
 • Asistență juridică și reprezentare în litigii financiar-bancare și litigii privind clauzele abuzive și alte obligații asumate prin contractele de credit și litigii privind creanțele dobândite de instituții financiare nebancare;
 • Asistență juridică și reprezentare în litigii de dreptul muncii,
 • Asistență juridică și reprezentare în litigii de contencios administrativ,
 • Asistență juridică și reprezentare în procedura insolvenței și falimentului.
 • Auditul datelor cu caracter personal în vederea implementării GDPR,
 • Implementarea dispozițiilor GDPR;
 • Monitorizarea implementării GDPR;
 • Executarea sarcinilor specifice funcției responsabilului cu protecția datelor (DPO);
 • Redactarea și respectarea procedurilor și politicilor privind prevenirea spălării banilor (AML) și cunoașterea clientelei (KYC).
 • Consultanță juridică în tranzacții imobiliare, întocmirea de rapoarte de due diligence în scopul realizării analizelor prealabile privind riscurile juridice aferente potențialei tranzacții, analiza titlurilor de proprietate asupra terenurilor și clădirilor în vederea unui transfer valabil al dreptului de proprietate;
 • Asistență juridică pe parcursul întregului proces de achiziționare/transfer al proprietăților imobiliare (e.g. negocierea si redactarea de antecontracte, contracte de vânzare, contracte de ipoteca imobiliara și orice alte instrumente de transfer al dreptului sau dezmembrămintelor dreptului de proprietate);
 • Asistență juridică în redactarea și negocierea contractelor de finanțare sau refinanțarevpentru proiecte imobiliare;
 • Consultanță juridică pe parcursul dezvoltării proiectelor imobiliare, precum și redactare și negociere de contracte de proiectare și antrepriză, asistență juridică în legătură cu normele de urbanism și obținere de autorizații, avize de construire, tehnice sau de mediu;
 • Asistență juridică în procesul de încheiere și negociere a contractelor de închiriere de imobile.

Persoane de contact

Stelian Mic
Stelian MicPartener Coordonator
Stelian are o experiență semnificativă în consultanța juridică de afaceri, fiind specializat în drept comercial, achiziții și fuziuni, drept financiar bancar și drept imobiliar.
Adrian Ilie
Adrian IliePartner
Adrian este coordonatorul departamentului de litigii, activitatea sa încă din primele zile de practică fiind una eminamente de avocat pledant.
Vlad Cordea
Vlad CordeaPartner
Vlad are o experiență profesională de peste 12 ani în domeniul juridic, acordând asistență juridică clienților în domenii precum fuziuni si achiziții, drept societar și comercial și energie & resurse naturale.