CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

Fiecare afacere de succes este construită pe încredere.

Toată lumea merită un acoperiș deasupra capului, iar noi ajutăm clienții nostri să livreze, sprijinindu-i în dezvoltarea, achiziționarea sau închirierea atât a clădirilor de birouri, cât și a proiectelor rezidențiale. Serviciile noastre în majoritatea cazurilor se concentrează asupra verificării faptului că titlurile de proprietate sunt corecte, valabile și uneori chiar asigurate, proiectele dezvoltate respectă planurile de urbanism, și reglementările administrative, iar achizițiile și vânzările de active imobiliare se realizează numai după ce fiecare aspect a fost pe deplin discutat și negociat;

Acordăm consultanță cu privire la structurarea și restructurarea vieții societăților, prin asistarea clienților noștri cu transferul participațiilor lor coporative, transferuri de activitate, fuziuni, divizări, asocieri în participațiune, inclusiv formarea societăților, guvernanța corporativă, reglementarea drepturilor asociaților minoritari, soluționarea blocajelor și ieșirea din cadrul societăților;

Noile tehnologii reprezintă prima linie a dezvoltării economice, iar în majoritatea cazurilor, mediul legislativ este mult în urma dezvoltării tehnologice. Prin urmare, lucrăm în strânsă colaborare cu clienții noștri pentru a construi cea mai bună abordare, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere tehnic, astfel încât inovația lor să fie cât mai bine integrată în piață, precum și protejată de lacunele de reglementare, sau în unele cazuri, de suprareglementare;

Suntem mereu aproape de clienții noștri atât în momentele bune, când se acordă bonusuri, cât și atunci când afacerea se contract și angajații trebuie să fie lăsați să plece, iar societatea trebuie să fie sprijinită atât în procesul de restructurare cât și în cadrul litigiilor care ar putea interveni;

Atunci când puterea cuvântului scris nu mai este suficientă iar contractele sunt încălcate, precum și atunci când instituțiile statului își depășesc autoritatea, suntem aproape de clienții noștri în echilibrarea balanței, într-o gamă largă de dosare, care implică litigii fiscale, litigii administrative, litigiile în cadrul procedurilor de achiziție publică, proceduri de executare silită și insolvență. privind variante domenii, precum taxele, dispute comerciale, litigii administrative, litigii referitoare la contractele de achiziții publice, executare silită și insolvență;

Această practică, împreună cu practica noastră din domeniul dreptului muncii, este cea mai apropiată de viața oricărei societăți, prin sprijinirea clienților noștri în negocierea contractelor, în structurarea diverselor decizii de afaceri și în soluționarea obstacolelor care apar în viața corporativă;

Sprijinim clienții noștri în navigarea mediului economic reglementat excesiv prin asistarea acestora în crearea, autorizarea și dezvoltarea afacerilor acestora în industrii puternic reglementate, precum  sectorul bancar și financiar, IT & comunicații, energie, petrol și gaze, transport și agricultură;