Audit Intern2020-02-11T22:54:16+00:00

AUDIT INTERN

PREVENȚIE, EFICIENȚĂ, CONTROL

Toate entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern, respectiv acelea ale căror situații financiare anuale individuale sunt auditate, ca urmare a:

  • Obligației ce intervine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern (cf. art. 34 din Legea contabilității 82 din 1991, Cap. 10 din Ordinul 1802 din 2014 sau alte prevederi legale, după caz);
  • Auditării voluntare, la entitățile mici, și ale căror situații financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar;

Activitatea de audit intern poate fi organizată într-un compartiment distinct, în structura organizatorică a entității sau, opțional, poate fi externalizată, caz în care aceasta se va desfășura pe baze contractuale.

Neefectuarea auditului intern atrage sanctiune cu amenda cuprinsa intre 50.000 lei si 100.000 lei.

0%
Acoperire națională
0+
Proiecte unice
0+
Ore de consultanță anual
0+
Clienți

BENEFICII ALE AUDITULUI INTERN

Referindu-ne la o parte dintre beneficiile organizării auditului intern, putem enumera:

  • Contribuie la buna și efectiva gestiune a fondurilor și patrimoniului entității
  • Ajută entitatea prin identificarea și evaluarea riscurilor semnificative și contribuie la îmbunătățirea sistemelor de management al riscurilor și de control;
  • Examinează, evaluează și raportează în mod obiectiv gradul de adecvare a controlului intern, contribuind la folosirea într-un mod adecvat, economic și eficace a resurselor;
  • Consiliază în mod obiectiv și independent managementul entității pentru realizarea funcției de control intern, implementarea politicilor, programelor și acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a acestora.

APELEAZĂ LA NOI
PENTRU CĂ:

  • Avem experiență importantă în domeniul auditului intern.
  • Avem experiență în toate industriile și înțelegem provocările cu care te poți confrunta.
  • Investiția financiară și de timp atrasă de externalizarea funcției de audit intern este mai redusă față de organizarea misiunii cu resurse interne.

Persoane de contact

Otilia Pețu
Otilia PețuManaging Partner
Otilia este Partener coordonator al societăților de consultanță fiscală și audit din cadrul grupului, Darian DRS Tax și Darian DRS Audit.
Oana-Maria Rada
Oana-Maria RadaPartner
Oana este Partener în cadrul Darian DRS Tax şi are experienţă profesională vastă acumulată în cadrul Darian DRS Tax și alte societăți de consultanță fiscală de renume.
Horia Ovidiu Abrudan
Horia Ovidiu AbrudanPartner
Horia coordonează și dezvoltă departamentul de business development al Grupului, gestionând portofoliul de clienți naționali și pachetele de servicii integrate oferite acestora.
Mircea V. Ignat
Mircea V. IgnatRegional Manager Transilvania, Business Development
Mircea gestionează portofoliul de clienţi din Transilvania, dezvoltă colaborări noi în acest areal şi coordonează activităţile de marketing asociate.