Audit2020-02-11T22:42:36+00:00

AUDIT

Experiența, seriozitatea și calitatea serviciilor își spun cuvântul.

Darian DRS Audit efectuează audit statutar atunci când legislația le impune societăților comerciale să își supună situațiile financiare operațiunii de audit financiar (când sunt desemnate conform legii entități de interes public sau când au depășit limitele de valori ce impun audit statutar sau când sunt obiectul unor operațiuni de fuziune, divizare etc.) sau când efectuează voluntar auditul financiar și publică situațiile financiare auditate împreună cu raportul de audit.

Darian DRS Audit auditează sau examinează situații financiare întocmite în conformitate cu diverse standarde (IFRS), precum și situații financiare consolidate sau rapoarte financiare întocmite conform politicilor și procedurilor specifice anumitor grupuri.

Darian DRS Audit oferă alte servicii de asigurare care cuprind o gamă largă de alte servicii de asigurare, precum și alte servicii conexe cum ar fi:

  • Audit intern;
  • Proceduri agreate;
  • Compilarea situațiilor financiare;
  • Servicii de retratare a situațiilor financiare etc.

Persoane de contact

Otilia Pețu
Otilia PețuManaging Partner
Otilia este Partener coordonator al societăților de consultanță fiscală și audit din cadrul grupului, Darian DRS Tax și Darian DRS Audit.
Oana-Maria Rada
Oana-Maria RadaPartner
Oana este Partener în cadrul Darian DRS Tax şi are experienţă profesională vastă acumulată în cadrul Darian DRS Tax și alte societăți de consultanță fiscală de renume, fiind implicată în varii proiecte atât în materie de taxare directă, cât și în materie de taxare indirectă.
Horia Ovidiu Abrudan
Horia Ovidiu AbrudanPartner
Horia coordonează și dezvoltă departamentul de business development al Grupului, gestionând portofoliul de clienți naționali și pachetele de servicii integrate oferite acestora.
Mircea V. Ignat
Mircea V. IgnatRegional Manager Transilvania, Business Development
Mircea gestionează portofoliul de clienţi din Transilvania, dezvoltă colaborări noi în acest areal şi coordonează activităţile de marketing asociate.