Mircea Dumitrașcu2020-02-11T23:37:04+00:00

MIRCEA DUMITRAŞCU

Partner

Mircea DumitrașcuPartner
Mircea este Partener în cadrul Darian DRS Tax și are o experiență profesională vastă acumulată în cadrul Darian DRS Tax și alte societăți de consultanță fiscală de renume. Mircea a fost implicat într-un număr foarte mare de proiecte în domeniul taxelor indirecte (TVA , accize și vamă), dar și în domeniul taxelor directe.

Pe parcursul activității sale profesionale, a oferit consultanţă fiscală punctuală, a luat parte la revizii fiscale, proiecte de due dilligence și M&A, a oferit asistenţă în cadrul proceselor de înregistrare și autorizare fiscală (de exemplu, înregistrare în scopuri de TVA, obținere de certificat AEO, autorizări specifice legislației de accize – antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, etc.) și, nu în ultimul rând, a fost implicat în proiecte ce au vizat modificarea legislației fiscale. De asemenea, Mircea a participat la o serie de conferințe publice, dar și cursuri pe teme fiscale în calitate de speaker/lector.

Printre industriile în care Mircea a acumulat experiență profesională în domeniul fiscal putem menționa: industria energetică, industria agricolă, industria IT, industria de retail, industria auto și industria imobiliară.